Teemat

Eemeli – Yhteisellä asialla. Teemat eduskuntavaaleissa 2023.

Politiikalla on merkitystä. Siksi ei ole samantekevää, kenelle kevään eduskuntavaaleissa äänensä antaa. Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan olla yhteisellä asialla rakentamassa huomisen Suomea – meille kaikille.

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssodan aloittama epävarmuus ovat osoittaneet, että aika ei ole ajanut ohi pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. On viisautta rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikki pidetään mukana.

Poikkeuksellisina aikoina päätöksenteossa on keskityttävä perusasioihin.

Politiikan tärkein tehtävä on vahvistaa toivoa ja luottamusta huomiseen. Riitelyllä tai vastakkainasettelulla ei rakenneta luottamusta. Aikamme edellyttää päättäjiltä tahtoa ja kykyä yhteistyöhön maamme parhaaksi.

Poikkeuksellisina aikoina päätöksenteossa on keskityttävä perusasioihin. Työhön, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Niiden varaan rakentuu hyvinvointivaltiomme vankka perusta – tänään ja tulevaisuudessa.

 

Jokaisella on oltava oikeus työhön, koulutukseen ja turvalliseen arkeen

Hyvä arki rakentuu riittävästä toimeentulosta, toimivista palveluista ja tunteesta, että huominen kantaa. Eduskunnan on huolehdittava siitä, että oikeus työhön, koulutukseen ja turvalliseen arkeen toteutuu kaikille.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulun rooli on ohittamaton sen varmistamisessa, että jokaisesta lapsesta voi tulla mitä tahansa. Varhaiskasvatukseen ja peruskouluun satsaaminen on sijoitus tulevaisuuteen.

Hyvinvointivaltiomme seuraava askel on edetä kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Peruskoulua on samalla vahvistettava, jotta jokainen lapsi oppisi koulusta hyvät perustaidot myöhempiin opintoihin ja elämään.

Työllisyyden vahvistaminen on parasta talouspolitiikkaa. Meillä on varaa Suomen tarvitsemiin uudistuksiin vain, kun yhä useampi osallistuu työelämään. Siksi työllisyysastetta on välttämätöntä nostaa 80 prosenttiin.

Työ rakentaa hyvinvointia ja hyvää arkea.

Työ rakentaa hyvinvointia ja hyvää arkea. Riittävä toimeentulo, reilut työehdot ja -olot kuuluvat jokaiselle. Kaikilla tulee olla mahdollisuus kokoaikatyöhön ja vastentahtoista osa-aikatyötä on pyrittävä vähentämään.

Työllisyyden edistämiseksi on panostettava työuran aikaiseen oppimiseen ja työvoimapalveluihin. Tarvitsemme lisää osaamista täydentäviä koulutuksia, jotka mahdollistavat kehittymisen ja alan vaihtamisen.

Jokaisen on voitava tulla toimeen eläkkeellään. Eläkeläisköyhyyden ja ikäihmisten toimeentulon ongelmiin on puututtava. Pienten eläkkeiden tasoa tulee yhä parantaa ja elämisen kustannukset pitää kohtuullisena.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan voi johtaa uusiin poikkeustalviin. Kun kaikki kallistuu sähköstä ruokaan, yhteiskunnan on tultava apuun ja varmistettava, että palkalla ja eläkkeellä tulee toimeen kriisiaikoinakin.

 • Varhaiskasvatuksessa on edettävä kohti maksuttomuutta. Peruskoulua on vahvistettava, jotta jokainen lapsi oppii koulusta hyvät perustaidot myöhempiin opintoihin ja elämään.
 • Työllisyysaste on nostettava 80 prosenttiin seuraavalla vaalikaudella. Riittävä toimeentulo ja reilut työehdot kuuluvat kaikille. Työuran aikaiseen osaamiseen ja työvoimapalveluihin on panostettava.
 • Jokaisen on voitava tulla toimeen eläkkeellään. Eläkeläisköyhyys on poistettava ja ikäihmisten toimeentulon ongelmia helpotettava. Pienten eläkkeiden tasoa on välttämätöntä edelleen parantaa.

 

Tarvitsemme todellisia tekoja turvallisuuden vahvistamiseksi

Turvallisuus on hyvinvointivaltion vankka perusta. Suomi ei säily turvallisena yhteiskuntana itsestään. Siksi tarvitaan todellisia tekoja turvallisuuden vahvistamiseksi. Jokaisen on voitava tuntea arkensa turvalliseksi.

Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi poliisiin, pelastustoimeen ja hätäkeskukseen on panostettava. Poliisien määrää on edelleen kasvatettava. Uudellamaalla poliisin toimipisteitä ei tule karsia nykyisestä.

Viranomaisten kykyä puuttua järjestäytyneeseen rikollisuuteen, verkkohäirintään ja nuorten katujengeihin on vahvistettava. Oikeusprosessien kestoa on lyhennettävä lisäämällä oikeuslaitoksemme määrärahoja.

Poliisin, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja puolustusvoimien määrärahat on turvattava

Samalla kun turvallisuudesta vastaavien viranomaisten voimavaroja lisätään, on eriarvoistumiseen ja sen juurisyihin puututtava jämäkästi. Tämä edellyttää erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaamista.

Nuorten pahoinvointiin on puututtava ajoissa, jotta ongelmat eivät pääse kärjistymään. Poliisin, nuorisotyön ja sosiaalihuollon sekä koulun yhteistyön on toimittava, jotta yksikään nuori ei syrjäydy yhteiskunnasta.

Uskottava puolustus takaa jatkossakin Suomen alueellisen koskemattomuuden. Kannatan yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä. Puolustusliitto Naton jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta edelleen.

 • Poliisien määrää on kasvatettava nykyisestä. Uudellamaalla poliisin toimipisteitä ei tule karsia. Poliisin, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja puolustusvoimien määrärahat on turvattava pitkäjänteisesti.
 • Turvallisuudesta vastaavien viranomaisten voimavarojen lisäämisen ohella eriarvoistumiseen ja sen juurisyihin on puututtava jämäkästi. Tämä vaatii ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaamista.
 • Uskottava puolustus takaa jatkossakin Suomen alueellisen koskemattomuuden säilymisen. Yleinen asevelvollisuus tulee säilytettävä ja puolustusvoimille on mahdollistettava riittävä rahoitus.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteinen asiamme

Hyvinvointi ja terveys kuuluvat kaikenikäisille. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat hyvinvointia ja tuovat terveitä vuosia. Kun ennaltaehkäisy toimii, vältytään huomattavasti raskaampien palveluiden käytöltä.

Hyvinvointivaltiota ei ole ilman toimivia julkisia palveluita neuvoloista terveyskeskuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toimivuuden varmistaminen onkin kohtalonkysymys yhteiskunnallemme.

Hoitoa ja palvelua täytyy saada silloin, kun niitä tarvitsee. Hoitoon tai palveluihin pääsy ei saa jäädä kiinni kukkaron paksuudesta. Palveluiden asiakasmaksut eivät saa nousta liikaa ja ne on pidettävä kohtuullisina.

Ikääntyvässä Suomessa arvokkaan vanhuuden takaaminen on yhä tärkeämpää.

Ikääntyvässä Suomessa arvokkaan vanhuuden takaaminen on entistäkin tärkeämpää. Jotta arvokas vanhuus toteutuisi, hyvän hoivan rahoitus on varmistettava ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstökriisi ratkaistava.

Yksinäisyys, mielen haasteet ja pahoinvointi voivat osua meistä kenen tahansa kohdalle. Yhteiskuntamme on annettava viesti siitä, että ketään ei jätetä yksin. Turvaverkkojen on kannateltava elämän koetellessa.

Hyvinvointia ja terveyttä lisätään myös kulttuurin, liikunnan ja urheilun avulla. Yhteiskunnan on tarjottava mahdollisuuksia harrastaa ja pitää yllä harrastuksia elämän eri vaiheissa. Liike on usein myös lääkettä.

 • Hoitoa ja palvelua täytyy saada silloin, kun niitä tarvitsee. Hoitoon tai palveluihin pääsy ei saa jäädä kiinni kukkaron paksuudesta. Palveluiden asiakasmaksut on pidettävä aina kohtuullisina.
 • Ikääntyvässä Suomessa arvokkaan vanhuuden takaaminen on entistäkin tärkeämpää. Jotta arvokas vanhuus toteutuisi, hyvän hoivan rahoitus on varmistettava ja sote-alan henkilöstökriisi ratkaistava.
 • Yksinäisyys, mielenterveysongelmat ja pahoinvointi voivat osua meistä kenen tahansa kohdalle. Yhteiskunnan on annettava viesti siitä, että ketään ei jätetä yksin ja apua on aina saatavilla.

 

Pidetään Uudenmaan ja sen asukkaiden puolia

Uusimaa on koko Suomen kasvun veturi. Uudenmaan alueen menestys ei ole pois muulta Suomelta. Siksi eduskunnassa on aivan erityisen tärkeää huomioida kaikissa päätöksissä uusmaalaisten näkökulma.

Uudenmaan joukkoliikennettä on kehitettävä tukemaan paremmin työssäkäyntiä. Valtion on osallistuttava vahvemmin Suomen menestyksen kannalta ohittamattoman alueen joukkoliikenteen rahoitukseen.

Ruuhkamaksut on torjuttava, koska työssäkäynti ei ole kaikille mahdollista ilman autoa. Ruuhkamaksuista kärsisivät Uudellamaalla etenkin pienituloiset ja maksut nostaisivat työn vastaanottamisen kynnystä.

Uudenmaan alueen menestys ei ole pois muulta Suomelta.

Liikenteen kehittämisen päähuomio täytyy pitää jo olemassa olevien väylien parantamisessa ja raiteiden kehittämisessä. Päärataan on aivan erityisen tärkeää, ja myöskin järkevää, panostaa tulevaisuudessa.

Uudenmaan tiet eivät ole kaikilta osin riittävän hyvässä kunnossa. Valtion on jatkettava pontevasti liikenteen korjausvelan pienentämistä, jotta kuoppaisimmatkin tiet tulisivat laitetuiksi asialliseen kuntoon.

 • Uusimaa on koko Suomen kasvun moottori. Uudenmaan alueen menestys ei ole pois muulta Suomelta. Uudenmaan näkökulma on huomioitava kaikessa päätöksenteossa eduskunnassa.
 • Valtion on osallistuttava vahvemmin Suomen menestyksen kannalta ohittamattoman Uudenmaan joukkoliikenteen rahoitukseen. Tämä tukee tavoitetta työllisyyden ja kasvun edistämisestä.
 • Ruuhkamaksut on torjuttava. Työssäkäynti ilman autoa ei ole kaikille mahdollista. Uudenmaan ruuhkamaksuista kärsisivät eniten pienituloiset työssäkäyvät ihmiset ja se ei ole oikein.