SDP:n Peltonen: Sosialidemokraattien vaihtoehdossa puututaan sisäisen turvallisuuden kipupisteisiin

Tiedote on julkaistu 29. marraskuuta 2023.

SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan demariryhmän vastaava Eemeli Peltonen pitää tärkeänä, että sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa puututaan hallituksen budjettiehdotuksen kipupisteisiin sisäisen turvallisuuden viranomaisten resursseissa. SDP esittää vaihtoehtobudjetissaan muun muassa Rajavartiolaitoksen perusrahoituksen vajeen korjaamista ja pelastajapulan nopeampaa ratkaisemista.

− Orpon hallituksen budjetissa ja julkisen talouden suunnitelmassa Rajavartiolaitoksen perusrahoitukseen jää merkittävä vaje, joka uhkaa kasvaa kehyskauden lopussa vuonna 2027 jopa 25 miljoonaan euroon. Tähän epäkohtaan SDP puuttuu vaihtoehtobudjetissaan jämäkästi. Jos mitään ei tehdä, rahoitusvaje tulee vaikuttamaan merkittävästi Rajavartiolaitoksen operatiiviseen suorituskykyyn. Tätä huolta olemme tuoneet pitkin syksyä esiin ja olemme siihen valmiita puuttumaan vaihtoehtobudjetissamme, Peltonen toteaa.

Peltonen muistuttaa, että Suomen itäraja on EU:n ja Naton pisin yhteinen valtiollinen maaraja suhteessa Venäjään. Viime kuukausien tapahtumat itärajalla ovat vain entisestään korostaneet Rajavartiolaitoksen perusrahoituksen korjaamisen välttämättömyyttä. Toisena merkittävänä panostuksena sisäiseen turvallisuuteen Peltonen nostaa esiin pelastajapulan ratkaisemisen hallitusta nopeammalla aikataululla.

− Poliisien määrän kasvattamisen rinnalla pelastajapula on ratkaistava Orpon hallituksen tavoitetta nopeammin. SDP esittää vaihtoehtobudjetissa pelastajakoulutettavien määrän nostamista siten, että Suomessa on 1 000 uuttaa pelastajaa jo vuonna 2030. Tämä vaatii hallituksen budjettiesitykseen nähden miljoonan euron määrärahalisäystä. Pelastajapulan ratkaisemiseksi on toimittava nyt, Peltonen korostaa.

Peltonen pitää tärkeänä, että SDP:n vaihtoehtobudjetissa sitoudutaan sisäisen turvallisuuden resurssien varmistamiseen yli vaalikausien. Hän nostaa esiin myös turvallisuuden saralla työskentelevien näkökulman, joka on huomioitu vahvasti vaihtoehtobudjetissa. SDP esittää selvitystä, jossa tarkasteltaisiin poliisi- ja pelastusalan veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistamista. Selvityksen toteuttaisivat yhdessä työntekijä- ja työnantajajärjestöt yhteistyössä valtion kanssa. Selvityksessä etsitään ratkaisuja alojen veto- ja pitovoimaan.

Peltonen huomauttaa, että vaikka SDP:n vaihtoehtobudjetissa tehdään monia tärkeitä panostuksia, kokonaisuutena puolueen vaihtoehto sopeuttaa valtiontaloutta enemmän kuin hallituksen budjettiesitys ja ottaa vähemmän velkaa. Hallitusta oikeudenmukaisempi politiikka ja esimerkiksi sisäisen turvallisuuden kipupisteiden korjaaminen on siten mahdollista samalla, kun valtiontaloutta hoidetaan vastuullisesti.

Jaa julkaisu

Eemeli Peltonen

Kansanedustaja (sd.) ja Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jatka lukemista

Kolumni: Rajaturvallisuuslailla torjutaan Venäjän uhkaa

Kolumni on julkaistu Keski-Uusimaassa 12. heinäkuuta 2024. Eduskunnan hallintovaliokunta sai tällä viikolla valmiiksi mietintönsä rajaturvallisuuslaista. Lain tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua Venäjän Suomeen kohdistamaa painostamista.