Kolumni: Omaishoitajien asemaa on parannettava

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 29. huhtikuuta 2023.

Puolueiden eroilla on vaaleissa tapana korostua. Television vaalikeskusteluissa kysytään harvoin, mistä asioista puolueiden puheenjohtajat ovat samaa mieltä. Vaalien jälkeen koittava päätöksenteon arki on kuitenkin yhteisten asioiden hoitamista ja sopimista. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös niihin teemoihin, jotka yhdistävät puolueita.

Kevään vaalikeskusteluissa moni kantoi huolta omaishoitajien jaksamisesta. Ei ollut sellaista toritilaisuutta, jossa en olisi itsekin ehdokkaana kohdannut yhtä tai useampaa omaishoitajaa. Paninkin tyytyväisenä merkille, että vaalien jälkeen hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin vastanneet puolueet nostivat kaikki omaishoidon esiin vastauksissaan.

Puolueiden vaaliohjelmien ja hallitustunnustelijalle annettujen vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että tahto omaishoitajien aseman parantamiseen ylittää puoluerajat. Koska yhteistä tahtoa vaikuttaa löytyvän, pitää nämä puheet muuttaa teoiksi tulevan hallituksen ohjelmassa. Omaishoitajien asiaa on vietävä eteenpäin hallituspohjasta riippumatta.

Vastuu omaishoidon tuen järjestämisestä siirtyi tämän vuoden alussa kunnilta hyvinvointialueille. Omaishoitajien aseman parantamista ja omaishoidon tuen kehittämistä ei kuitenkaan pidä jättää vain hyvinvointialueiden vastuulle, vaikka niiltäkin odotetaan tekoja. Siksi katseet kääntyvät uuteen eduskuntaan ja ennen pitkää aloittavaan hallitukseen.

SDP esitti eduskuntavaaliohjelmassaan, että omaishoitajien tekemää tärkeää työtä tuettaisiin muun muassa vahvistamalla omaishoitajien oikeutta omaishoitosopimukseen. Lisäksi esitimme, että omaishoidon tuen saamisen kriteerit yhdenmukaistettaisiin valtakunnallisesti. Tämä vähentäisi alueellisia eroja omaishoidon tuen myöntämisessä.

Kannustan seuraavaa hallitusta hyödyntämään omaishoitajien arvokasta kokemustietoa sekä järjestöjen osaamista. Näitä tahoja kuuntelemalla hallitus saa parhaan käsityksen siitä, miten omaishoitajille suunnattuja palveluita ja tukea kannattaa kehittää. Meillä on velvollisuus huolehtia siitä, että omaishoitajien asema vahvistuu tulevalla vaalikaudella.

Eemeli Peltonen

kirjoittaja on kansanedustaja (sd.), Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja

Jaa julkaisu

Eemeli Peltonen

Kansanedustaja (sd.) ja Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jatka lukemista

Kolumni: Vapaan sivistystyön rahoitus on turvattava

Kolumni on julkaistu Keski-Uusimaassa 4. kesäkuuta 2023. Vapaalla sivistystyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Yli sadan vuoden ajan kansalaisopistot ovat tarjonneet suomalaisille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja

Puhe Tuusulan lukion Jokelan toimipisteen ylioppilasjuhlassa

Tuusulan lukion Jokelan toimipisteen ylioppilasjuhlassa 3. kesäkuuta 2023 pitämäni juhlapuhe. Arvoisat tulevat ylioppilaat, arvoisa apulaisrehtori ja opettajat, hyvät juhlavieraat! Teille Tuusulan lukion ahkerille abiturienteille luovutetaan

Kiitospuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuustolle

Järvenpään kaupunginvaltuustossa 29. toukokuuta 2023 pitämäni kiitospuheenvuoro kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valinnan johdosta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kokousta seuraavat kaupunkilaiset! Kiitos Järvenpään kaupunginvaltuustolle luottamuksesta saada