Puhe Suuressa vaalijuhlassa Hyrylän Torpalla

Puheeni Suuressa vaalijuhlassa Hyrylän Torpalla 19. maaliskuuta 2023. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisat juhlavieraat, hyvät ystävät!

Kaksi kuukautta sitten avasimme yhteisen eduskuntavaalikampanjamme tilaisuuksilla Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa. Kampanjan avausviikonlopusta käynnistyi matka, jonka kuluessa olemme kiertäneet lähes päivittäin kohtaamassa uusmaalaisia siellä, missä uusmaalaiset liikkuvat ja viettävät aikaansa. Markkinoilla, kahviloissa, kirjastoissa, ostoskeskuksissa ja aamuvarhain juna-asemilla.

Viimeisen kahden kuukauden aikana olemme käyneet lukuisia keskusteluja, jakaneet lähes 20 000 vaaliesitettä, tarjonneet satoja ruusukupillisia kahvia, grillimakkaroita ja rokkaa. Matkan varrella kampanjaamme on yhä liittynyt uusia ihmisiä, jotka jakavat arvomme ja tavoitteemme. Tänään, kokoontuessamme viettämään suurta vaalijuhlaa, tukiryhmäämme on liittynyt jo 140 ihmistä.

Haluankin aloittaa puheenvuoroni tässä vaalijuhlassa kiittämällä sydämestäni kaikkia teitä, jotka olette antaneet aikaanne tähän eduskuntavaalikampanjaan. Ilman teidän panostanne mikään tässä kampanjassa ei olisi mahdollista. Olette tarttuneet teltan kulmiin, vaalivaunun rattiin ja naapureiden postilaatikoiden luukkuihin kaikkien arjen muiden kiireiden, elämän ilojen ja surujen, keskellä.

Jokainen tekonne yhteisellä asialla on vienyt kampanjaamme eteenpäin. Kiitos kaikesta!

Emme ole sattumalta kokoontuneet viettämään suurta vaalijuhlaa juuri tänne Hyrylän Torpalle. Hyrylän Torpalla on aina ollut keskeinen asema koko Keski-Uudenmaan sosialidemokraattisen toiminnan sydämenä. Näiden seinien suojissa on järjestetty lukemattomia vaalitilaisuuksia, juhlia ja tapaamisia, joissa on pohdittu vaalityötä ja vaikuttamista paremman huomisen rakentamiseksi.

Jaana Koskenranta valotti upeassa puheenvuorossaan hyvin sitä, miten tärkeä rooli Hyrylän Torpalla on ollut koko sen 120-vuotisen historian saatossa. Näiden seinien sisällä ovat kaikuneet juhlapuheet, jotka ovat innostaneet keskiuusmaalaisia nostamaan edustajiaan yhteiskuntamme korkeimpiin kamareihin. Edustamaan alueemme asukkaita siellä, missä äänemme on välttämätöntä kuulua.

Juuri siitä on kampanjassamme kyse tänäänkin. Tuusulan demarit ja Järvenpään demarit ovat yhdistäneet voimansa historiallisella tavalla oman sosialidemokraattisen kansanedustajan valitsemiseksi Keski-Uudeltamaalta. Tämän tavoitteen taakse olemme kutsuneet mukaan kaikki, jotka kokevat tavoitteen yhteiseksi. Ja moni onkin tähän kutsuun vastannut ja liittynyt mukaan.

Tästä juhlasta käynnistyy kampanjamme loppukiri kohti vaalipäivää. Kun katson teitä, tiedän, että joukossamme on sitä suurta voimaa, jolla historiaa tehdään. Nyt on meidän aikamme näyttää. Pyrin täydellä tarmollani Keski-Uudenmaan yhteiseksi kansanedustajaksi ja siihen kysyn luottamusta.

Hyvät ystävät,

Kaksi kuukautta sitten, avatessamme eduskuntavaalikampanjaamme totesin, että eduskuntavaalien asetelmat eivät voisi olla selkeämmät. Nämä asetelmat ja käsillämme olevat vaihtoehdot ovat vain kirkastuneet vaalien lähestyessä. Meillä on edessämme valinta kahden erilaisen vaihtoehdon väliltä.

Sosialidemokraattien vaihtoehtona on jatkaa sitä työtä, joka päättyvällä vaalikaudella on pääministeri Sanna Marinin johdolla aloitettu. Meidän vaihtoehtomme ytimessä on näkemys siitä, että aika ei ole ajanut ohi pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, jossa jokainen pidetään mukana.

Marinin hallituksen toteuttama työllisyys- ja elinkeinopalveluiden uudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen, ikäihmisten hyvän hoivan varmistamiseksi säädetty hoitajamitoitus, vuosikymmeniä haudotun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen saattaminen maaliin ovat kaikki vasta alkua.

Meidän on vaalittava hyvinvointivaltiotamme ja vahvistettava sen perustaa: työtä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Vain mahdollisimman korkea työllisyysaste, toimivat palvelut ja turvaverkot sekä turvalliseksi koettu arki takaavat yhteiskuntamme menestyksen myös tulevina vuosikymmeninä.

Jokaisella on oltava oikeus työhön, koulutukseen ja turvalliseen arkeen. Hyvä arki rakentuu riittävästä toimeentulosta, toimivista palveluista ja tunteesta, että huominen kantaa. Eduskunnan on huolehdittava siitä, että oikeus työhön, koulutukseen ja turvalliseen arkeen toteutuu kaikille.

Jokaisen on voitava tulla toimeen eläkkeellään. Eläkeläisköyhyyteen ja ikäihmisten toimeentulon ongelmiin on puututtava. Kuluvalla hallituskaudella aloitettua pienten eläkkeiden tason nostamista on jatkettava, samalla puuttuen elämisen kustannusten kasvuun, jotta ne pysyisivät kohtuullisina.

Taloutta on totta kai hoidettava vastuullisesti. Mutta pelkillä leikkauksilla se ei onnistu. Tarvitsemme myös panostuksia työllisyyteen, kasvuun ja palveluihin. Jotta yhteiskuntamme koettaisiin aidosti yhteiseksi, on sen rakentamiseksi käytettävä leikkauslistojen laatimista suurempaa luovuutta.

Panostamisen paikkoja on yhteiskunnassamme paljon. Kaikkina aikoina on huolehdittava sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaistemme, poliisin, hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen, määrärahoista. Samalla eriarvoisuuden ja pahoinvoinnin juurisyihin on puututtava vaikuttavasti.

Mutta millainen onkaan se toinen vaihtoehto, joka vaaleissa on tarjolla?

Se toinen vaihtoehto, joka vaaleissa on tarjolla, ei voisi olla sosialidemokraattien vaihtoehtoa erilaisempi. Nykyinen oikeisto-oppositio tarjoaa paluuta aikaan, jossa velkapeikon pelossa melkein kaikesta voidaan leikata. Jos kokoomus ja perussuomalaiset pääsevät muodostamaan hallituksen, vaarassa on lähes kaikki se, mitä nykyinen hallitus on kunnianhimoisella ohjelmallaan rakentanut.

Sinimusta hallitus toisi mukanaan myös aimo annoksen epävarmuutta paikastamme maailmassa. Mitä sinimusta hallitus tekisi maapallon tulevaisuuden puolesta tehdyille sitoumuksillemme kansainvälisiin ilmastotoimiin? Entä miten se asemoisi Suomen suhteessa Euroopan unioniin? Tähän epävarmuuteen en ainakaan itse halua astua, enkä usko suomalaisten enemmistönkään tahtovan.

Vain sosialidemokraattien voitto eduskuntavaaleissa varmistaa sen, että maahan ei vaalien jälkeen muodosteta sinimustaa hallitusta. Jokainen sosialidemokraattien ehdokkaille annettu ääni on samalla ääni sen varmistamiseksi, että vaalien jälkeenkin maata johtaa pääministeri Sanna Marin.

Kolmen suurimman puolueen kisan tiukentuessa jokainen annettu ääni ratkaisee lopputuloksen.

Sosialidemokraatit ovat luotsanneet Suomea vakaasti halki kahden kriisin, samalla vahvistaen arjen turvaa ja huolehtien ihmisten pärjäämisestä vaikeina aikoina. Tämän työn jatkamiseen haemme vaaleissa valtakirjaa. Nyt ei ole oikea aika poiketa sosialidemokraattien viitoittamalta polulta.

Hyvät ystävät,

Yli 1,6 miljoonan asukkaan Uudellamaalla on keskeinen rooli Suomen kohtalonkysymysten ratkaisemisessa. Siksi Suomen menestys ratkaistaan täällä Uudellamaalla. Työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin, uusien innovaatioiden ja kestävän kasvun luominen sekä Suomen päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttävät onnistumista juuri täällä Uudenmaan alueella.

Uusimaa ei saa pysähtyä. Työssäkäynti ja vapaa-ajan liikkuminen Uudellamaalla ei tulevaisuudessakaan tule tapahtumaan vain joukkoliikenteen varassa. Siksi autoilunkaan edellytyksiä ei tule kohtuuttomasti heikentää. Aika ajoin julkisuudessa väläyteltyjä ruuhkamaksuja emme tarvitse, ne asettaisivat vain uusia esteitä työssäkäynnille ja liikkumiselle alueellamme.

Uudenmaan joukkoliikennettä on kehitettävä tukemaan paremmin työssäkäyntiä. Valtion on osallistuttava vahvemmin Suomen menestyksen kannalta ohittamattoman alueen joukkoliikenteen rahoitukseen. Tämä tukee työssäkäyntiä mahdollistaen yhä useammalle liikkumisen työn perässä.

Työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä ovat myös panostukset Uudenmaan alueen väyliin, millä parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Uudenmaan tiet eivät ole kaikilta osin riittävän hyvässä kunnossa. Valtion on jatkettava liikenteen korjausvelan pienentämistä, jotta kuoppaisimmatkin tiet laitettaisiin kuntoon alueellamme. Siinä on kyse myös turvallisuudesta.

Suomi elää työstä. Pidän seuraavan vaalikauden kannalta erityisen tärkeänä, että Suomen työllisyysastetta onnistutaan edelleen nostamaan. Työllisyyden parantaminen on paitsi inhimillisesti oikein, se on samalla myös parasta talouspolitiikkaa. Valtion täytyy tehdä rohkeaa työllisyyspolitiikkaa, mikä tarkoittaa myös työllisyyspalveluiden määrärahojen varmistamista.

Työllisyysasteen nostamista voidaan edistää Uudellamaalla valtion toimesta myös suuntaamalla alueelle uusia investointituki ja luomalla koulutuspolkuja, jotka johtavat työelämään. Myös työntekijöiden työssäjaksamista ja jatkokoulutusta tulee parantaa, jotta jokainen jaksaisi työelämässä mahdollisimman pitkään. Meidän on tavoiteltava maailman hyvinvoivinta työelämää.

Uusimaa kasvaa kovaa vauhtia ja kasvun mukana voi seurata myös sosiaalista eriarvoisuutta ja turvattomuutta. Siksi kasvun haasteistakin on uskallettava puhua. Turvattomuuden tunteeseen Uudenmaan kasvavissa kaupungeissa on puututtava ajoissa, tiukasti ja määrätietoisesti, koska jokainen uusmaalainen ansaitsee oikeuden tuntea olonsa turvalliseksi kotonaan ja kotikulmillaan.

Hyvät ystävät,

Politiikan tärkein tehtävä on vahvistaa toivoa ja luottamusta huomiseen. Riitelyllä tai vastakkainasettelulla ei rakenneta luottamusta. Aikamme edellyttää päätöksentekijöiltä tahtoa ja kykyä yhteistyöhön maamme parhaaksi. Siihen olen sitoutunut, ennen vaaleja ja vaalien jälkeen.

Kymmenen vuotta kaupunginvaltuutettuna ja kokemus vaativistakin luottamustoimista ovat antaneet minulle kokemusta ja varmuutta. Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan olla rakentamassa huomisen Suomea – meille kaikille. Tarjoan osaamisen, kokemukseni ja ajatukseni uusmaalaisten käyttöön. Toivon, että saan olla uusmaalaisten luottamuksen arvoinen vaaleissa.

Kiitos kaikille teille osallistumisesta suureen vaalijuhlaan tänään täällä Hyrylän Torpalla. Otetaan yhdessä loppukiri ja lähdetään täältä Torpalta liikkeelle yhteisellä asialla sosialidemokraattisen kansanedustajan valitsemiseksi Keski-Uudeltamaalta. Tehdään tavoitteestamme yhdessä totta!

Jaa julkaisu

Eemeli Peltonen

Kansanedustaja (sd.) ja Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jatka lukemista

Vappupuheeni Järvenpäässä ja Tuusulassa 1.5.2024

Pidin 1.5.2024 vappupuheeni Järvenpään demareiden vappujuhlassa Rantapuistossa ja Tuusulan demareiden Torppa Wapussa Hyrylän Torpalla. Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisat vapun juhlijat, hyvät ystävät! Kevätaurinko tervehtii meitä