Puhe eduskuntavaalikampanjan avausviikonloppuna

Puhe eduskuntavaalikampanjan avausviikonloppuna 4.-5.2. Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa.
Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Hyvät ystävät,

Kokoontuessamme tänään eduskuntavaaleihin on aikaa vain 57 päivää. Alle kahden kuukauden kuluttua äänestämme vaaliuurnilla Suomelle uuden eduskunnan. Vaaleissa emme kuitenkaan äänestä vain eduskunnan kokoonpanosta. Jokainen vaaleissa annettu ääni vaikuttaa myös siihen, millaiseen suuntaan Suomea viedään seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Eduskuntavaalien asetelma ei voisi olla selkeämpi. Meillä on edessämme valinta kahden hyvin erilaisen vaihtoehdon väliltä. Otammeko seuraavan askeleen eteenpäin sosialidemokraattien johdolla vai askeleen taaksepäin oppositiopuolueiden määrittämässä tahdissa. Minulle valinta on selvä. Sosialidemokraattien on johdettava maata myös vaalien jälkeen.

Kuluvalla vaalikaudella pääministeri Sanna Marinin sosialidemokraattien johdolla Suomea on johdettu läpi kahden poikkeuksellisen kriisin. Ensin koronapandemia ja sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan panivat maailmankirjat sekaisin. Kriisien keskellä Suomea on johdettu vakaasti. Pääministeri Marinin johtajuus on kerännyt ansaitusti kiitosta myös maamme rajojen ulkopuolella.

Kriisien hoito ei kuitenkaan ole johtanut siihen, että hallitus olisi luopunut kunnianhimoisen hallitusohjelmansa toteuttamisesta. Päinvastoin. Kriisienkin keskellä hallitus on uskaltanut investoida työllisyyteen, kasvuun ja koulutukseen. Oppivelvollisuus on pidennetty 18-vuoteen, pienten eläkkeiden tasoa on korotettu ja vuosikymmeniä haudottu sote-uudistuskin on toteutettu.

Sosialidemokraattien työ on kuitenkin vielä kesken. Olemme vasta päässeet alkuun. Vielä riittää tehtävää, jotta eriarvoisuus ja eläkeläisköyhyys poistuisivat, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulisivat kuntoon, ilmastonmuutos pysäytettäisiin ja jokainen saisi hyvän elämän turvaavan toimeentulon. Näihin haasteisiin SDP haluaa tarttua ja hakee siihen vaaleissa valtakirjaa kansalta.

Ääni sosialidemokraattien ehdokkaille eduskuntavaaleissa on samalla ääni sen puolesta, että maata johtaa seuraavallakin vaalikaudella pääministeri Sanna Marin. Ja hyvät kuulijat: vain SDP:n vaalivoitto takaa sen, että maahan ei muodosteta neljäksi vuodeksi kovan oikeistolaista hallitusta.

Hyvät ystävät,

Uskon vahvasti siihen, että politiikalla on merkitystä.

Siksi ei ole samantekevää, kenelle kevään eduskuntavaaleissa äänensä antaa. Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan olla yhteisellä asialla rakentamassa huomisen Suomea – meille kaikille.

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssodan aloittama epävarmuus ovat osoittaneet, että aika ei ole ajanut ohi hyvinvointivaltiosta. On viisautta rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikki pidetään mukana.

Politiikan tärkein tehtävä on vahvistaa ihmisissä toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Riitelyllä ja vastakkainasettelulla ei rakenneta luottamusta. Juuri siksi tämä aika edellyttää vaaleissa valittavilta päätöksentekijöiltä tahtoa ja kykyä yhteistyöhön. Vain yhdessä päihitämme aikamme haasteet.

Poikkeuksellisina aikoina päätöksenteossa on keskityttävä perusasioihin. Työhön, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Niiden varaan rakentuu hyvinvointivaltiomme vankka perusta – tänään ja tulevaisuudessa. Nämä ovat niitä asioita, joiden puolesta aion puhua eduskuntavaalikampanjassani.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että jokaiselle toteutuisi oikeus työhön, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Epävarmoina aikoina tarvitaan arjelle turvaa. Kaikki kallistuu: sähkö, ruoka ja asuminen maksavat entistä enemmän Venäjän hyökkäyssodan horjuttaessa talouden suhdanteita.

Siksi yhteiskunnan on tultava apuun. Inflaation nostaessa elinkustannuksia korkealle on eduskunnan huolehdittava siitä, että palkalla ja eläkkeellä tulee toimeen. Vastauksemme epävarmuuteen täytyy olla toivon vahvistaminen siihen, että arki ja elämä kantavat, vaikka maailmalla nyt myrskyääkin.

Eläkeläisköyhyyteen ja ikäihmisten toimeentulon ongelmiin on puututtava. Kyse on arvovalinnoista. Pieniä eläkkeitä tulee parantaa, mutta myös elämisen kustannukset täytyy pitää kohtuullisena. Eläkeläisköyhyys on poistettava ja tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä toimia yli vaalikausien.

Samalla meidän on tehtävä todellisia tekoja turvallisuuden vahvistamiseksi. Olen poliisin poika ja oppinut jo lapsena, että turvallisuus on hyvinvointivaltion luja perusta. Jokaisen on voitava tuntea arkensa turvalliseksi ja saatava kulkea kotikulmillaan vailla pelkoa. Tästä meidän on huolehdittava.

Siksi poliisien määrää on kasvatettava ja poliisin toimipisteitä on lisättävä. Oikeusprosessien kestoa on lyhennettävä nykyisestä, lisäämällä oikeuslaitoksen määrärahoja. Myös palo- ja pelastustoimen, hätäkeskuksen ja puolustusvoimien toimintaedellytykset on turvattava pitkäjänteisillä ratkaisuilla.

Turvallisuudessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään viranomaisten resursseista. Samalla kun turvallisuudesta vastaavien viranomaisten voimavaroja lisätään, on eriarvoistumiseen ja sen syihin puututtava jämäkästi. Nuorten pahoinvointiin on puututtava ajoissa, ennen asioiden kärjistymistä.

Lisääntyvä yksinäisyys, mielenterveysongelmat ja pahoinvointi on otettava tosissaan. Kukaan ei saa jäädä vaikeuksiensa kanssa yksin. Ongelmien tunnistamista ja niihin varhaista puuttumista on edistettävä aivan kaikkialla – niin kouluissa, työpaikoilla ja hoitopaikoissa kuin harrastuksissakin.

Hyvinvointi ja terveys kuuluvat kaikenikäisille. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat hyvinvointia ja tuovat terveitä vuosia. Panostus ennaltaehkäisyyn säästää suuria summia raskaammista palveluista – ja saa ihmiset voimaan paremmin. Siksi ennaltaehkäisyyn on nyt panostettava määrätietoisesti.

Peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan kruununjalokivi, jonka perustaa on edelleen vahvistettava. Jokaisen lapsen ja nuoren on opittava koulusta perustaidot ja saatava sellaiset eväät elämään, joilla pärjää tulevaisuudessakin. Panostukset peruskouluun torjuvat myös eriarvoisuutta.

Ikääntyvässä Suomessa arvokkaan vanhuuden takaaminen kaikille on entistäkin tärkeämpää. Arvokkaan vanhuuden turvaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulaan on etsittävä aktiivisesti ratkaisuja ja mahdollistettava hyvä hoiva sekä riittävä palvelu kaikissa elämäntilanteissa.

Hyvät ystävät,

Neljä vuotta sitten sain tavoitella kansanedustajuutta ensimmäisen kerran sosialidemokraattien ehdokkaana. Kokemus oli uskomaton, enkä unohda koskaan kaikkea sitä tukea, jota osoititte minulle. Nyt olen aiempaa valmiimpi tavoittelemaan kansanedustajuutta Uudenmaan vaalipiiristä.

Kymmenen vuotta valtuutettuna, kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajana toimiminen sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajuus ovat kasvattaneet kokemustani vaativistakin luottamustehtävistä. Nyt on aika ottaa seuraava askel kohti eduskuntaa.

Kiitos Järvenpään työväenyhdistykselle ja Tuusulan demareille, jotka ovat asettuneet yhdistyksinä tukemaan eduskuntavaalikampanjaani! Kahden puolueosaston ja niiden aktiivien tuki muodostaa vahvan perustan, jonka varaan rakentaa aidosti kuntarajat ylittävää kampanjaa eduskuntavaaleissa.

Keski-Uudenmaan ytimen muodostavat kunnat, Järvenpää, Kerava ja Tuusula, ovat olleet liian pitkään vailla omaa sosialidemokraattista edustajaa Arkadianmäellä. Tarvitsemme alueelle oman edustajan, jotta äänemme kuuluisi niissä pöydissä, joissa myös meitä koskevia päätöksiä tehdään.

Tulevallakin vaalikaudella eduskunta tulee tekemään tärkeitä liikenteeseen, työllisyyteen ja palveluihin liittyviä päätöksiä. Nämä kysymykset koskettavat merkittävällä tavalla myös meitä keskiuusmaalaisia osana Uudenmaan aluetta. Kyse on siitä, millaiseen suuntaan seutumme kehittyy.

Uudenmaan joukkoliikennettä on kehitettävä tukemaan paremmin työssäkäynti koko Uudenmaan alueella. Keskiselle Uudellemaalle on turvattava riittävät joukkoliikenneyhteydet ja toimivat väylät. Valtion on osallistuttava Suomen tärkeimmän alueen liikenteen rahoitukseen entistä enemmän.

Alueellemme kaavaillut ruuhkamaksut on ehdottomasti torjuttava, koska työssäkäynti ei ole kaikille mahdollista ilman autoa. Ruuhkamaksu olisi kohtuuton lisävero, joka rankaisisi nimenomaan pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla asuvia. Siihen meillä ei ole yksinkertaisesti varaa.

Työllisyyden vahvistaminen ja uuden kasvun luominen on avainasemassa, jotta valtiontalous kestää välttämättömät uudistukset ja investoinnit. Siksi seuraavalla vaalikaudella on nostettava työllisyysastetta 80 prosenttiin. Tämä vahvistaisi julkista taloutta jopa kolmella miljardilla eurolla.

Uudenmaan alue on keskeisessä roolissa työllisyyden vahvistamisessa ja uuden kasvun luomisessa. Uusimaa on koko Suomen kasvun moottori ja investoinnit tänne tukevat koko maan kehitystä. Vaalien tuloksen perusteella muodostettavan hallituksen on huomioitava Uusimaa ohjelmassaan.

Hyvät ystävät,

Tulevissa eduskuntavaaleissa meillä on kaikki edellytykset varmistaa sosialidemokraattisen ehdokkaan läpimeno Keski-Uudeltamaalta. Kun toimimme yhdessä ja lähdemme liikkeelle yli kuntarajojen, alueemme pitkäaikainen tavoite omasta kansanedustajasta on saavutettavissa.

Tähän tehtävään, koko Keski-Uudenmaan yhteiseksi kansanedustajaksi, pyrin täydellä tarmollani eduskuntavaaleissa. Siihen pyydän teiltä luottamusta ja tukea. Toivon, että saan olla luottamuksenne arvoinen. Lähdetään yhdessä rakentamaan huomisen Suomea, yhteisellä asialla!

Jaa julkaisu

Eemeli Peltonen

Kansanedustaja (sd.) ja Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jatka lukemista

Vappupuheeni Järvenpäässä ja Tuusulassa 1.5.2024

Pidin 1.5.2024 vappupuheeni Järvenpään demareiden vappujuhlassa Rantapuistossa ja Tuusulan demareiden Torppa Wapussa Hyrylän Torpalla. Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisat vapun juhlijat, hyvät ystävät! Kevätaurinko tervehtii meitä