Kolumni: Kuntayhteistyössä on voimaa jatkossakin

Kolumni on julkaistu Keski-Uusimaassa 8. helmikuuta 2023.

Keski-Uudenmaan kolmella kunnalla, Tuusulalla, Järvenpäällä ja Keravalla, on paljon yhteistä. Pitkän yhteisen historian lisäksi kuntia yhdistää muun muassa erinomainen sijainti Helsingin seudulla ja lähellä luontoa. Muuttoliike kehyskuntiin on vilkastunut viime vuosina ja kolmikko näyttäytyy houkuttelevana asuinseutuna.

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että kuntia on aika ajoin väläytelty jopa liitettäväksi yhteen. Kolmen kunnan kuntaliitosta on perusteltu esimerkiksi maankäytön, liikenteen ja palveluiden kehittämisellä. Kuntaliitoshankkeet eivät kuitenkaan ole johtaneet yhdistymisiin ja viime vuosina aihe ei ole enää ollut esillä.

Kuntaliitosselvitykset eivät ole olleet turhia harjoituksia. Ne ovat tiivistäneet kuntien vuoropuhelua ja nostaneet esiin uusia, kuntaliitosta kevyempiä, yhteistyön mahdollisuuksia. Kokemuksista on hyötyä, kun alueella tulee pohdittavaksi TE-palveluiden järjestäminen mahdollisesti yhteisen työllisyysalueen puitteissa.

Hyvinvointialueiden perustaminen ja kuntien tehtävien keventyminen ovat vieneet pois suurimman paineen kuntaliitoksiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kuntien hyvä yhteistyö voisi syventyä muilla tavoilla. Päinvastoin. Uskon, että kolmen kunnan yhteistyötä on järkevää ja tarpeellista tiivistää tulevina vuosina.

Matkailu, liikunta ja kulttuuri ovat kokonaisuuksia, joissa yhteistyön syventämisellä on saavutettavissa lisäarvoa. Vuodenvaihteessa opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kolmen kunnan museoille miljoonan euron apurahan virtuaaliselle museohankkeelle, mikä on kannustava esimerkki kuntayhteistyön puolesta. Ainutlaatuinen keskiuusmaalainen kulttuurimaaperä käyntikohteineen on mahtava mahdollisuus kehittää kulttuurimatkailua entistä vetovoimaisemmaksi, kuntien yhteisin ponnistuksin.

Mitä kolmen kunnan kuntayhteistyö voisi tarkoittaa liikunnan saralla? Ehkäpä yhteisiä liikuntainvestointeja, joissa huomioitaisiin koko alueen, ei vain yksittäisten kuntien, tarpeet. Liikuntaa harrastavien lasten, nuorten ja aikuisten arjessa kuntarajat ovat usein vain paperilla, eivätkä etäisyydet kuntien välillä ole kovin suuria.

Uskon vahvasti kuntayhteistyön voimaan. Siksi ehdotan, että Tuusulan, Järvenpään ja Keravan johto kokoontuisi säännöllisesti yhteiseen tulevaisuusfoorumiin. Foorumissa voitaisiin käydä läpi ajankohtaisia yhteistyön mahdollisuuksia ja sopia niiden edistämisestä. Keski-Uudenmaan ja sen asukkaiden parhaaksi.

Jaa julkaisu

Eemeli Peltonen

Kansanedustaja (sd.) ja Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jatka lukemista

Kolumni: Harmaa talous kuriin

Kolumni on julkaistu Keski-Uusimaassa 3. huhtikuuta 2024. Harmaa talous on Suomessa yhä todellinen ja huomattava yhteiskunnallinen ongelma. Sisäministeriö määrittelee harmaan talouden sellaiseksi liike- ja yritystoiminnaksi,