Kiitospuhe Järvenpään kaupunginvaltuustolle

Valtuuston 20.5. kokouksessa käyttämäni kiitospuhe valtuuston puheenjohtajaksi valinnan johdosta.

Hyvät kaupunginvaltuutetut, viranhaltijat ja kokoustamme seuraavat kaupunkilaiset,

Kiitos luottamuksesta saada jatkaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajana jäljellä olevan valtuustokauden ajan! Samalla, kun teitä kiitän, haluan onnitella valtuuston uutta ensimmäistä varapuheenjohtajaa Roope Bergiä ja toista varapuheenjohtajaa Tiia Lintulaa valintanne johdosta. Odotan paljon tulevalta yhteistyöltämme valtuuston puheenjohtajistossa, jonka muodostamme.

Kun kaksi vuotta sitten te valtuutetut valitsitte minut ensimmäisen kerran valtuuston puheenjohtajaksi, nuorimpana koko Suomessa, sain varapuheenjohtajiksi rinnalleni kaksi kokenutta valtuutettua. Kiitos väistyville valtuuston varapuheenjohtajille, Mika Gilanille ja Tero Rantaselle hyvästä yhteistyöstä. Kiitos siitä tuesta, jota olen teiltä saanut puheenjohtajistossa.

Aloittaessani valtuuston puheenjohtajana käytin tässä salissa puheenvuoron, jossa määrittelin valtuuston puheenjohtajiston tärkeimmät tehtävät. Puheenjohtajiston on toimittava riippumattomasti ja tasapuolisesti. Valtuustotyöhön liittyvissä asioissa puheenjohtajiston tulee olla kaikkien valtuustoryhmien käytettävissä. Puheenjohtajiston on pyrittävä huolehtimaan siitä, että koko valtuusto pysyy mukana päätöksenteossa ja sen mahdollisuudet vaikuttaa turvataan.

Uskon, että puhun koko valitun valtuuston puheenjohtajiston puolesta, kun sanon, että nämä määrittelemäni tehtävät toimivat punaisena lankana myös uuden puheenjohtajiston työskentelyssä. Osana tätä työtä valtuustoryhmien neuvottelukunnan roolin kasvattamista tullaan edelleen jatkamaan, mikä tukee valtuutettujen mahdollisuuksia vaikuttaa päätettäviin asioihin.

Kuluvalla valtuustokaudella on korostunut myös tarve vahvistaa valtuuston tiedonsaantia. Siksi esimerkiksi valtuustoinfoja on järjestetty aikaisempaa enemmän ennen valtuuston kokouksia. Tarve tiedonsaannille korostuu etenkin Keusoten asioista, kun kuntayhtymä vuoden alusta on vastannut sosiaali- ja terveyspalveluluiden tuottamisesta Keski-Uudenmaan alueen asukkaille.

Hyvät valtuutetut,

Tänään, kaupunginvaltuuston kokoontuessa, lähestyy valtuustokausi puoliväliään. Vaikka valtuustokausi onkin ehtinyt jo pitkälle, meillä valtuutetuilla riittää vielä paljon tehtävää jäljellä olevalle valtuustokaudelle. Uuden kaupunkistrategian laatiminen, johtopäätösten tekeminen HSL-selvityksestä ja uusi yleiskaava, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni, ovat niitä isoja asioita, joista me tähän saliin valitut valtuutetut tulemme päättämään vaalikauden jälkipuoliskolla.

Haluan nostaa valtuuston tulevalta agendalta esiin vielä erikseen kaupungin taloudenhoidon. Viime vuoden voimakkaasti alijäämäisen tilinpäätöksen jäljiltä on selvää, että talouden rooli tulee entisestään korostumaan, kun kesätauon jälkeen aloitamme valtuustosyksyn. Tulevaa talousohjelmaa laadittaessa meidän on viitoitettava kaupungin talous vakaammalle polulle.

Nämä mainitut tulevat asiat koskettavat koko Järvenpään kaupunkia ja kaikkia järvenpääläisiä. Valtuustolta, joka viime kädessä käyttää korkeinta päätäntävaltaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, kysytään paljon. Meiltä valtuutetuilta odotetaan kykyä päätöksiin, joilla kaupungin nopea väestönkasvu pidetään hallittuna, palvelut laadukkaina ja talous kestävällä pohjalla.

Edessä on siis paljon töitä isojen asioiden parissa, meille kaikille. Etsiessämme parhaita mahdollisia ratkaisuja kaupungin ajankohtaisiin ja tuleviin haasteisiin, vaaditaan niin valtuutetuilta kuin viranhaltijoiltakin sujuvaa yhteistyötä. Jokainen meistä voi toiminnallaan olla rakentamassa sitä yhdessä tekemisen henkeä, joka tukee vaikeidenkin asioiden käsittelemistä.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että henki valtuustossa säilyy hyvänä ja etsitään ratkaisuja aidosti toisiamme kuunnellen. Meillä kaikilla tässä valtuustosalissa on kuitenkin yhteinen tavoite. Hyvinvoiva, turvallinen ja menestyvä kotikaupunki, jokaiselle järvenpääläiselle.

Näillä sanoilla, haluan koko valitun kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston puolesta, vielä kerran kiittää valtuustoa osoittamastanne luottamuksesta!

Jaa julkaisu

Eemeli Peltonen

Kansanedustaja (sd.) ja Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jatka lukemista

Kolumni: Rajaturvallisuuslailla torjutaan Venäjän uhkaa

Kolumni on julkaistu Keski-Uusimaassa 12. heinäkuuta 2024. Eduskunnan hallintovaliokunta sai tällä viikolla valmiiksi mietintönsä rajaturvallisuuslaista. Lain tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua Venäjän Suomeen kohdistamaa painostamista.