Valtuustossa puhuttua: Tilinpäätös 2015 - hyviä ja huonoja uutisia

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro käsiteltäessä vuoden 2015 tilinpäätöstä valtuustossa 13.6.2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tilinpäätös ja siihen kuuluvat dokumentit antavat kattavan kuvan Järvenpään kaupungin taloudesta ja toiminnasta vuonna 2015. Niiden käsittelyn yhteydessä meille valtuutetuille tarjoutuu tärkeä tilaisuus oppia menneestä ja hyödyntää oppimaamme tulevassa päätöksenteossa.

Vuoden 2015 tilinpäätös sisältää sekä hyviä että huonoja uutisia kaupungin ja kaupunkilaisten näkökulmasta. Nostan seuraavaksi esille keskeisiä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän tekemiä huomioita tilinpäätöksestä.

Kuntatalouden vaikeasta tilanteesta huolimatta Järvenpää selvisi vuodesta 2015 jopa odotukset ylittävästi. Ennakoidun tilikauden alijäämän puolittuminen on osoitus siitä, että olemme pystyneet vaikuttamaan tasapainottamistyöllä talouden kehitykseen myönteisesti. Tulos on rohkaiseva.

Valtuustoryhmämme iloitsee kaupungin asuntotuotannon ja väestönkasvun nopeudesta. Järvenpää kasvaa ja kehittyy nyt vauhdilla. Kehityksestä näkyvimmin kertoo meidän kuntapäättäjien suosikkilinnun – nostokurjen – pesiytyminen runsaslukuisesti kaupunkimme keskustaan. Rakentamisessa on onnistuttu huomioimaan hyvin tarve erilaisille asunnoille. Kerrostaloasuntojen, omakotitalojen sekä rivi- ja ketjutalojen rakentamisen lisäksi on hienoa, että myös erityisryhmille kohdennettuun asumiseen on panostettu. Valtuustoryhmämme pitää tärkeänä, että myös jatkossa erityisesti vuokra-asuntojen tuotannossa huomioidaan erityisryhmille tarkoitetut asunnot.

Vuosi 2015 jää varmasti meidän kaikkien mieliin onnistuneesta Sibelius-juhlavuodesta. Haluan lausua omasta ja valtuustoryhmämme puolesta vielä kerran kiitoksen kaikille kaupungissa juhlavuoden tekemiseen osallistuneille. Juhlavuosi toi kaupungille paljon myönteistä näkyvyyttä, jonka taloudellista arvoa on vaikea rahassa mitata. Vastaavaa mainehyötyä ja kaupunkilaisten aktiivista osallistumista meidän on yhdessä tavoiteltava myös tulevasta Suomen itsenäisyyden juhlavuodesta.

Sibelius-juhlavuosi oli kruununjalokivi siitä onnistuneesta työstä, jota Järvenpäässä tehtiin sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden parissa vuonna 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Alueellisen terveys- ja hyvinvointikyselyn edellisvuonna julkaistut tulokset osoittavat, että kaupunkilaiset ovat erittäin tyytyväisiä sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin Järvenpäässä. Tulokset erottuivat edukseen voimakkaasti verrattuna muihin Suomen kuntiin.

Kuntalaisten osoittaman laajan tyytyväisyyden ja arvostuksen vuoksi on valtuustoryhmämme mielestä tärkeää, että näiden palveluiden puolta pidetään myös talouden tasapainottamisohjelmaa päivitettäessä ja ensi vuoden budjettia laadittaessa. Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden ympärille tulevat rakentumaan myös tulevaisuuden kunnan keskeisimmät tehtävät, joten näiden palveluiden tietoista romuttamista tulee välttää.

Tilinpäätöksen huonoista uutisista sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kantaa erityistä huolta työllisyystilanteen heikentymisestä. Erityistä inhimillistä ja taloudellista haaskausta on nuorisotyöttömyys. Työttömyyden jo useamman vuoden ajan jatkunut kasvu aiheuttaa myös kaupungille paineita ideoida uusia ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi. Me sosialidemokraatit esitimme jo aikaisemmin yli puoluerajat kannatusta saaneella valtuustoaloitteella työllisyyskummitoiminnan käynnistämistä järvenpääläisten nuorten työllistämiseksi. Vastaavia avauksia tarvitaan kipeästi lisää työttömyyden ongelmaan puuttumiseksi.

Synkkiä ajatuksia valtuustoryhmässämme herättää myös tilinpäätöksessä todettu, vielä kohdistamaton, 16 miljoonan euron säästötavoite. Näyttää siltä, että myös valtuustokauden jäljellä oleva viimeinen vuosi tulee sisältämään paljon vaikeita talouspäätöksiä. Tulevien vuosien taloudenpidosta päätettäessä meiltä valtuutetuilta vaaditaan suurta viisautta ja vastuullisuutta, jotta kuntataloudesta pidetään huolta ilman, että palveluiden tasoa ja riittävyyttä heikennetään kohtuuttomasti. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis kantamaan oman kortensa kekoon, jotta talouden tasapainottamistyötä jatkettaisiin oikeudenmukaisella tavalla.

Tilinpäätöksestä ilmenevä Järvenpäähän kohdistuvan muuttoliikkeen voimakas kasvu kertoo siitä, että kaupunkiamme pidetään houkuttelevana ja vetovoimaisena. Kunnan väestönkasvun vauhti kolkuttelee kuitenkin jo pian 1,5 prosentin vuotuista tasoa, jota ei voida ylittää ilman kohtuutonta palveluntarpeen kasvua. Valtuustoryhmämme pitää tärkeänä, että kasvulle asetetuissa rajoissa pysytään, jotta vetovoimaisuus ei muutu kustannustaakaksi kaupungille.

Edellä esitetyin huomioin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä asianomaisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä kiittää vuodesta 2015 valtuustoryhmiä ja virkamiehiä.