Valtuustossa puhuttua: Historiallinen uudistus hakoteillä

Puheenvuoroni 7.11. kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitteltäessä Järvenpään kaupungin lausuntoa hallituksen lakiluonnoksiin aluehallinto- ja sote-uudistukseksi.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Julkisuudessa ja myös tässä valtuustosalissa on moneen kertaan todettu, että hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksessa on kyse historiallisesta uudistuksesta. Yhtä laajaa ja yhtä perustavanlaatuisesti suomalaista yhteiskuntaa uudistavaa hanketta on tuskin koskaan tässä maassa nähty.

Hankkeen merkittävyyden huomioon ottaen onkin hämmästyttävää, miten keskeneräiseltä koko hanke nyt lausunnolle kuntiin lähetettyjen lakien valossa näyttää.

Kunnille on lähetetty kommentoitavaksi sekava lakipaketti, josta puuttuu paitsi merkittäviä lainsäädännöllisiä kokonaisuuksia (valinnanvapauslainsäädäntö) myös monia arvioita esimerkiksi uudistuksen taloudellisista vaikutuksista.

Tänään käsittelyssä oleva Järvenpään kaupungin lausunto on mielestäni hyvä ja riittävän kriittinen. Siinä tuodaan hyvin esille paitsi Keski-Uudenmaan ja koko Uudenmaan alueen kannalta merkittävät näkökohdat, myös nostetaan esiin lakipaketin keskeisiä puutteita.

Myös monet muut Suomen kunnat ovat jo ehtineet antamaan lausuntonsa tästä lakipaketista. Ennen tätä kokousta silmäilin joitakin muiden kuntien lausuntoja ja ne kaikki ovat pääsääntöisesti yhtä kriittisiä, jos eivät jopa kriittisempiäkin, kuin mitä Järvenpään lausunto on.

Näyttäisikin siltä, että vuoden loppuun mennessä Suomen kunnat ovat antamassa hallitukselle, jos ei nyt aivan tyrmäyksen niin ainakin vakavan varoituksen, nyt kaavailluista uudistuksista.

Oma pelkoni on, että Suomeen ollaan kiireessä tekemässä epädemokraattista, byrokraattista ja kallista uudistusta. Todennäköisesti myös uudistuksen tavoitteet – kansalaisten terveyserojen kaventuminen ja julkisen talouden säästöt – eivät tule toteutumaan.

Kutsukaa minua vaikka pahanilmanlinnuksi kun nyt sanon, että en usko maakunta- ja sote-uudistuksen nyt hahmotellussa muodossa koskaan näkevän päivänvaloa. On todennäköistä, että joudumme vielä moneen kertaan palaamaan tähän aiheeseen.