Tuusulanjärven alue tarvitsee yhteisen vision

Mielipidekirjoitus on julkaistu 12. lokakuuta 2016 Keski-Uusimaassa.

Tuusulanjärven alue on monin tavoin ainutlaatuinen. Alueella on valtavat mahdollisuudet niin kulttuurin, liikunnan, matkailun kuin taiteenkin harjoittamiselle. Lyhyt etäisyys maamme pääkaupunkiin ja toimivat liikenneyhteydet tekevät Tuusulanjärven alueesta myös helposti saavutettavan.

Tuusulan ja Järvenpään kunnilla on etuoikeus sijaita Tuusulanjärven välittömässä läheisyydessä. Alue tarjoaa kunnille useita sellaisia mahdollisuuksia, joista monet Suomen kunnat voivat vain unelmoida.

Tuusulan ja Järvenpään menestykselle on keskeistä, miten Tuusulanjärven tarjoamat mahdollisuudet pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa. Oikein hyödynnettyinä alueen kulttuuri-, liikunta- ja matkailumahdollisuudet voivat tuoda merkittävää kasvua ja tunnettavuutta molemmille kunnille.

Matkailu on hyvä esimerkki siitä, miten Tuusulanjärven alueen mahdollisuuksia osataan jo hyödyntää monin tavoin. Alueen kunnat yhteen kietovaa kulttuuriperintöä saavutaan ihailemaan vuosittain Japanista, Australiasta ja Yhdysvalloista asti.

Taiteilijakodit, museot, ravintolat ja luontokohteet tekevät Tuusulanjärvestä erittäin kilpailukykyisen matkailukohteen. Vastaavia onnistumisia on mahdollista saavuttaa suunnitelmallisella työllä myös muilla aloilla kulttuurista liikuntaan.

Tuusulanjärven alueen koko potentiaalin hyödyntämiseksi on tärkeää, että Tuusula ja Järvenpää ryhtyvät tiivistämään yhteistyötään. Tämän yhteistyön tiivistämiseen, joka tähtää Tuusulanjärven mahdollisuuksien hyödyntämiseen yli kuntarajojen, me allekirjoittaneet Tuusulan ja Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien päättäjät uskomme.

Yksi askel, jonka kunnat voisivat yhdessä ottaa Tuusulanjärven mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, olisi kuntien yhteisen vision laatiminen alueelle. Visio pitäisi sisällään ne tavoitteet, joita kunnat ryhtyisivät yhdessä tavoittelemaan kulttuurin, liikunnan ja matkailun saralla.

Yhteinen visio voisi ulottua ajallisesti 2040-luvulle asti. Sen laadinnan yhteydessä voitaisiin yhdessä kuntalaisten, yritysten ja päättäjien kanssa pohtia, mitä toimintoja olisi järkevää sovittaa yhteen parhaiden mahdollisten hyötyjen aikaansaamiseksi Tuusulanjärven alueella.

Tällä yhteiskirjoituksella me allekirjoittajat haluamme herätellä kansalaiskeskustelua visiosta Tuusulanjärven alueelle. Miten Tuusula ja Järvenpää pystyisivät entistä paremmin yhdessä hyödyntämään ne voimavarat, joita arvokas ja ainutlaatuinen alue meille tarjoaa?

Eemeli Peltonen

Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja (sd.)

Marko Ceder

Tuusulan liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja (Tupu)

Ilona Toivanen

Tuusulan nuorisolautakunnan puheenjohtaja (vihr.)

Markus Meckelborg

Tuusulan kulttuurilautakunnan puheenjohtaja (Tupu)