Taidemuseon siirto kannattaa selvittää

Puheenvuoroni Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12.2016 käsiteltäessä kaupungin talouden tasapainottamisohjelman päivitystä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa ja muutamassa muussa puheenvuorossa nostettiin esiin tasapainottamisohjelman sivistyksen- ja vapaa-ajan palvelualueen kokonaisuudessa esitetty toimenpide [Järvenpään] taidemuseon siirrosta Järvenpää-talon tiloihin.

Tässä vaiheessa asioiden käsittelyä on hyvä muistaa, että tasapainottamisohjelmassa esitetään vasta taidemuseon siirron selvittämistä. Tämän kokouksen päätösten pohjalta ei siis tulla vielä ryhtymään mihinkään muihin toimenpiteisiin, kuin asiasta selvityksen laatimiseen.

Ei siis kannata puhua tässä yhteydessä mistään lopputuloksista, kun asiaa ei ole vielä edes tasapainoisesti arvioitu selvityksen muodossa. Asiantuntijalautakunta piti selvitystä tekemistä tarpeellisena ja niin pidän itsekin.

En näe mitään syytä sille, miksi taidemuseon tarkoituksenmukaisempaa sijoittelua ei voitaisi selvittää. Alunperinhän taidemuseota ei pitänyt sijoittaa kirjaston kellariin, vaan ratkaisuun päädyttiin erinäisistä muista pakottavista syistä.

Ainakin omasta mielestäni olisi tärkeää saada taidemuseo ja sen kokoelmat arvoiselleen paikalle katutasolle, eikä maan alle kirjaston kellarin pimentoon. Samalla kellaritiloihin voitaisiin vastaavasti sijoittaa jotakin tiloihi paremmin sopivaa, esimerkiksi kokoustiloja.

Myöhemmin tehtävässä selvityksessä varmasti saamme lisävaloa siihen, mitä siirto käytännössä tarkoittaisi esimerkiksi Järvenpää-talon kannalta. Samalla selviävät myös mahdolliset kustannusvaikutukset. Odotetaan siis rauhassa selvityksen valmistumista ja ryhdytään vasta sitten lyömään kantojamme lukkoon.

Kiitos.