Suomi 100 Järvenpäässä -hanke käynnistyy

Tiedote 9. marraskuuta 2015

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa vietetään vuonna 2017. Valtioneuvoston kansliassa toimiva juhlavuosihankkeen sihteeristö on valinnut vuoden valtakunnalliseksi teemaksi "Yhdessä". Juhlavuodelle halutaan rakentaa elävää ohjelmaa erilaisten toimijoiden yhteistyönä – hankkeessa katsotaan paitsi menneisyyteen ja historian tapahtumiin, tarkastellaan myös nyky-Suomea ja luodaan vahvasti suuntaa tulevaisuuteen.

Järvenpään kaupunki on perustanut Suomi 100 -työryhmän, joka koordinoi kaupungissa juhlavuoden aikana toteutettavia hankkeita ja tapahtumia. Työryhmän puheenjohtajana toimii sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Eemeli Peltonen, ja ryhmän muita jäseniä ovat Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe, Järvenpään seurakunnan kirkkoherra Vesa Koivisto, Sykettä ja Sinfoniaa -yhdistyksen toiminnanjohtaja Anu Uhlenius sekä YTT, kaupunginvaltuutettu Risto Volanen. Lisäksi työskentelyssä ovat mukana palvelualuejohtaja Marju Taurula ja kulttuurijohtaja Kalle Jämsen.

− Työryhmä kutsuu kaupungin kaikki toimijat mukaan ideoimaan Järvenpäässä ja Tuusulanjärven alueella vuonna 2017 toteutettavia hankkeita ja ohjelmasisältöjä. Mikä tahansa kaupungissa toimiva yhdistys, oppilaitos, yritys, kaupungin organisaatio tai muu taho voi lähettää kaupungin kotisivujen kautta ehdotuksiaan juhlavuoden hankkeiksi ja tapahtumiksi 11. marraskuuta alkaen, kertoo työryhmän puheenjohtaja Eemeli Peltonen.

Järvenpään kaupungin kotisivuilla oleva kysely on avoinna 15. maaliskuuta 2016 saakka. Kyselyn kautta esitetyistä hankkeista ja tapahtumista muodostetaan juhlavuoden ohjelmakokonaisuus kevään 2016 aikana, ja kokonaisuuteen kuuluvat tapahtumat julkistetaan marraskuussa 2016. Myös keskeneräisiä ja kehittämistä vaativia ideoita otetaan tässä vaiheessa mielellään vastaan.

− Valtioneuvosto on määritellyt juhlavuodelle kolme painopistealuetta, joista johonkin myös Järvenpäässä toteutettavien hankkeiden toivotaan keskittyvän. Painopisteitä ovat historiallinen perspektiivi, Suomen nykyhetki vuonna 2017 sekä tulevaisuus: millaisen Suomen tahdomme ja teemme. Myös Yhdessä-teeman halutaan tulevan esille järvenpääläisten hankkeissa, toteaa kulttuurijohtaja Kalle Jämsen.

Valtioneuvoston Suomi 100 -sihteeristö on jo valinnut Järvenpään kaupungin, Tuusulan kunnan ja alueen matkailutoimijoiden yhteisen "Tuusulanjärvi-ilmiö, 120 vuotta yhdessä" -hankesuunnitelman osaksi valtakunnallista juhlavuoden ohjelmaa. Hanke tuo esille Tuusulanjärven taiteilijayhteisön rikasta kulttuuriperintöä ja merkitystä Suomen itsenäistymiselle ja luo osaltaan uutta Tuusulanjärvi-ilmiötä muun muassa eri taiteenalojen, tapahtumien, matkailuhankkeiden ja sosiaalisen median keinoin. Nyt kerättävät hankeideat pääsevät kumppaneina mukaan laajempaan "Tuusulanjärvi-ilmiö"-hankkeeseen.

Järvenpään Suomi 100 -työryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti omien sidosryhmiensä parissa ja kannustavat lähtemään mukaan juhlavuoden toteuttamiseen. Kaupunki järjestää kolmannen sektorin toimijoille 17. marraskuuta yhteistyöfoorumin, jossa Eemeli Peltonen kertoo juhlavuodesta ja hankeideoiden keräämisestä. Lisäksi Järvenpään kaupungin kotisivuilla on tiivis tietopaketti juhlavuodesta.

Lisätietoja:

Eemeli Peltonen
Suomi 100 -työryhmän puheenjohtaja
puh. 050 557 9092
eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Kalle Jämsen
Kulttuurijohtaja
puh. 040 315 2244
kalle.jamsen@jarvenpaa.fi