Sote- ja maakuntauudistus hakoteillä

Mielipidekirjoitus julkaistu Keski-Uusimaassa 5. joulukuuta 2016.

Kunnat pääsivät tänä syksynä antamaan lausuntonsa hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksesta. Myös Järvenpään valtuusto käsitteli marraskuun kokouksessaan kaupungin lausunnon hallituksen lakiluonnoksiin, joiden varaan uudistus nojaa.

Lähes kaikki Suomen kunnat – Järvenpään ja muiden Keski-Uudenmaan kuntien tavoin – suhtautuvat lausunnoissaan erittäin kriittisesti hallituksen kaavailemaan uudistukseen. Lausunnoissaan kunnat nostavat esiin monia sellaisia ongelmia, jotka käytännössä tekevät uudistuksesta lähes toteuttamiskelvottoman. Moni onkin jo ehtinyt epäilemään, näkeekö uudistus sittenkään koskaan päivänvaloa.

Erityisen suuri huoli kunnilla on uuden sote- ja maakuntamallin epädemokraattisuudesta. Perustettaviksi aiotuissa suurissa maakunnissa vaikutusvalta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ajautuisi väistämättä suurten kuntien käsiin.

Esimerkiksi monista Keski-Uudenmaan kunnista olisi erittäin vaikeaa saada omia edustajia läpi maakuntavaltuustoon tuomaan alueemme näkemyksiä maakunnan päätöksentekoon. Muut pääsisivät päättämään järvenpääläisten, keravalaisten ja tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Tällaisen tilanteen syntymistä ei voida sallia.

Kunnat lähettävät lausunnoissaan hallitukselle vakavan viestin sote- ja maakuntauudistuksen suunnasta. Hallitus on rakentamassa Suomeen kiireellä epädemokraattista, byrokraattista ja kallista järjestelmää. Todennäköisesti myös uudistuksen alkuperäiset tavoitteet kansalaisten terveyserojen kaventamisesta ja julkisen talouden säästöistä jäävät toteutumatta.

Suomi tarvitsee reilun sote- ja maakuntauudistuksen. Uskon tästä asiasta kaikkien puolueiden olevan samaa mieltä. Kuitenkin uudistuksen toteuttamistapa on aina poliittinen arvovalinta, eikä koskaan pakon sanelema. Vielä on mahdollista korjata sote- ja maakuntauudistuksen monet ongelmat ja epäkohdat.

Uudistukset, jotka koskevat suomalaisten tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluita, tulisi valmistella suurella huolellisuudella. Valtapeliä maakuntien määrällä tai poliittisten irtopisteiden tavoittelua ei tulisi sotkea näin tärkeän uudistuksen valmisteluun, kuten nyt on päässyt tapahtumaan.

Asiantuntijoiden, kansalaisten ja kuntien vakavan huolen edessä hallituksen tulisi ottaa aikalisä ja palauttaa sote- ja maakuntauudistus parlamentaariseen valmisteluun. Näin kaikkien eduskuntapuolueiden kesken pystyttäisiin yhteistyössä valmistelemaan reilu uudistus suomalaisten parhaaksi.

Eemeli Peltonen

Kaupunginvaltuutettu (sd.), Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja