Ryhmäpuhe käsiteltäessä Järvenpään 2016 tilinpäätöstä

Käytin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käsiteltäessä Järvenpään vuoden 2016 tilinpäätöstä kaupunginvaltuustossa 22.5.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Tilinpäätös ja siihen kuuluvat asiakirjat antavat kattavan kokonaiskuvan Järvenpään kaupungin taloudesta sekä toiminnasta vuonna 2016. Niiden käsittelyn yhteydessä meille luottamushenkilöille tarjoutuu tärkeä mahdollisuus oppia menneestä ja hyödyntää oppimaamme tulevassa kaupungin päätöksenteossa.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kävi kokouksessaan huolellisesti läpi vuoden 2016 tilinpäätöksen. Nostan seuraavaksi esille valtuustoryhmämme keskeisiä huomioita päättyneestä toimintavuodesta.

Vuoteen 2016 lähdettiin Järvenpäässä vähintäänkin haasteellisesta asetelmasta. Maailman, Euroopan ja Suomen taloudessa yhä jatkuva epävarmuus, sekä kaupunkimme omat talouden haasteet, asettivat alusta asti tiukat reunaehdot päätöksenteolle. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista olikin juuri siksi välttämätöntä jatkaa myös edellisvuonna, kuten on välttämätöntä jatkaa tulevinakin vuosina uusien luottamushenkilöiden ottaessa ohjat käsiinsä.

Niukasti ylijäämäinen tilikausi ja menokehityksen kasvun hidastuminen kertovat kuitenkin osaltaan siitä, että talouden tasapainottamistyössä on onnistuttu vuonna 2016. Nämä tulokset kertovat sen, että emme ole tehneet vaikeita sopeutuspäätöksiä turhaan. Luottamushenkilöillä kaupunginhallituksessa, valtuustossa ja lautakunnissa on ollut keskeinen rooli siinä, että säästötoimet on pystytty tekemään oikeudenmukaisesti ja niistä päätettäessä on aina käyty tasapainoista arvokeskustelua.

Talouden haasteiden kanssa tasapainoilun ohessa vuonna 2016 Järvenpäässä tapahtui kuitenkin myös erittäin paljon myönteistä kehitystä, josta valtuustoryhmämme iloitsee. Kaupunki kasvaa ja kehittyy nyt vauhdilla, mikä on vaikuttanut merkittävästi Järvenpään vetovoimaisuuteen ja hyvään julkikuvaan. Olemme johdonmukaisen kaupunki- ja kasvupolitiikan ansiosta nyt Uudellamaalla selkeästi kehityksen kärjessä.

Järvenpäässä on saatu erityisen paljon aikaan jo useamman vuoden ajan harjoitetun rohkean elinkeinopolitiikan avulla. Valtuustoryhmämme haluaa kiittää erityisesti kaupunkikehityksen osaavaa virkamieskuntaa kaupungin yritysalueiden markkinoinnista sekä merkittävästä Lidlin logistiikka- ja jakelukeskuksen tonttikaupasta, joka mittakaavassaan hakee vertaistaan.

Asuntotuotannon vauhti on myös yksi tilinpäätöksen myönteisimmistä tunnusluvuista. Rakentamisessa on onnistuttu hyvin huomioimaan tarve erilaisille asunnoille ja asumismuodoille. Kerrostaloasuntojen, omakotitalojen sekä rivi- ja kerrostalojen rakentamisen lisäksi on tärkeää, että myös erityisryhmille kohdennettuun asumiseen on panostettu. Tällä tiellä kannattaa jatkaa.

Päättynyt vuosi tullaan varmasti muistamaan ennen kaikkea niistä odotetuista investoinneista, jotka näkivät päivänvaloa toimintavuoden aikana. Uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUST:in valmistuminen takaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut pysyvät Järvenpäässä lähellä myös maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Tältä osin JUST:in valmistuminen ei olisi voinut tapahtua parempaan aikaan.

Valtuustoryhmämme iloitsee JUST:in ohella myös mediassa vähemmälle huomiolle jääneen Vaahterakodin valmistumisesta. Uudenaikainen Vaahterakoti vastaa ikäihmisten ympärivuorokautisten asumispalvelupaikkojen ja lyhytaikaishoidon paikkojen kasvaneeseen tarpeeseen, joka Järvenpäässä on jo aikaisemmin tunnistettu. JUST ja Vaahterakoti ovat myös siitä esimerkillisiä investointeja, että niiden toteuttaminen on vahvasti yhdistänyt kaikkia valtuustossa edustettuina olevia ryhmiä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on päättyvällä valtuustokaudella aina tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä nostanut esiin huolensa Järvenpään työllisyyskehityksestä. Työttömien määrä onkin edelleen mielestämme huolestuttava ja siksi toimenpiteitä työttömien työllistämiseksi tarvitaan edelleen.

Uskoa kaupungin kykyyn taistella työttömyyttä vastaan lujittaa tieto nuorisotyöttömyyden kehityksestä vuoden 2016 aikana. On merkittävä saavutus, että nuorisotyöttömien määrä Järvenpäässä on vuoden mittaan saatu laskemaan peräti sadalla nuorella. Tästä hyvästä työstä ansaitsevat kiitoksensa kaikki Järvenpäässä työllisyyden eteen töitä tekevät monet toimijat.

Vuoden 2016 aikana vauhtiin päässyt työ valmistautumisessa maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan sekä kaupungin uuden yleiskaavan valmistelu ovat keskeisiä aiheita myös pian alkavalla uudella valtuustokaudella. Käytännössä näistä tärkeistä asioista päätettäessä ratkaistaan kysymys siitä, millaisena kaupunkina haluamme Järvenpään tulevaisuudessa nähdä. Tässä vaativassa työssä meidän kaikkien valtuustoryhmien panosta tarvitaan. Yhdessä kirjoitamme seuraavan luvun Järvenpään tarinaan.

Edellä esitetyin huomioin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä asianomaisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Samalla valtuustoryhmämme haluaa kiittää kaikkia valtuustoryhmiä, kaupungin viranhaltijoita ja henkilöstöä päättyvän valtuustokauden aikana tehdystä hyvästä yhteistyöstä.