Avauspuhe Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston kiitosgaalassa

Käyttämäni avauspuhe Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston vapaaehtoistoimijoiden kiitosgaalassa 8.9.2017.

Arvoisat juhlavieraat, hyvät vapaaehtoistoimijat!

Me suomalaiset olemme poikkeuksellisen ahkeria tekemään vapaaehtoistyötä. Joka vuosi jopa kolmannes maamme aikuisväestöstä osallistuu vapaaehtoistoimintaan sen eri muodoissa. Siksi ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että Suomi on todellinen vapaaehtoisten kansakunta.

Yksittäisistä kansalaisista ja heidän keskinäisestä yhteistyöstä - halusta auttaa ja osallistua - kumpuava vapaaehtoistyö on yhteiskunnan tärkein voimavara. Ilman aktiivista kansalaisyhteiskuntaa maamme olisi hyvin toisenlainen. Vapaaehtoistyö pitää Suomen pyörät liikkeellä ja ilman vapaaehtoisia yhteiskunta pysähtyisi.

Erityisesti paikallistasolla kunnissa, kuten esimerkiksi meillä täällä Järvenpäässä, voimme nähdä monia vapaaehtoistyön konkreettisia tuloksia arjessamme. Tehty työ on edistänyt alueen asukkaiden hyvinvointia paitsi lisäämällä kaupungin viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta, myös ennaltaehkäisemällä monia terveysriskejä ja syrjäytymistä.

Tänä iltana tässä salissa on koolla suuri joukko järvenpääläistä kansalais- ja vapaaehtoistoimijoita. Teille haluan osoittaa koko Järvenpään kaupungin puolesta nöyrimmän kiitoksen siitä vapaaehtoistyöstä, jota teette päivittäin kaupunkimme asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Teidän ansiostanne Järvenpää on alati sykkivä, hyvä paikka asua ja elää kaikenikäisille. Toivonkin, että tämä Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston yhteistyökumppaneineen järjestämä kiitosjuhla pystyy osaltaan viestimään siitä laajasta arvostuksesta ja kiitollisuudesta, jota kaupunkilaiset teitä kohtaan kokevat.

Olette tämän juhlan todella ansainneet.

Hyvät vapaaehtoistoimijat,

Juhlistamme tänä vuonna Suomen itsenäisyyden satavuotista taivalta. Juhlavuoden kansallisen Yhdessä-teeman hengessä Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto on toteuttanut merkittävää Vapaaehtoistoiminta tulevaisuudessa -hanketta, jonka yksi osa on myös tämäniltainen kiitosgaala.

Vapaaehtoisuuden tulevaisuuden pohtiminen on mielestäni erinomainen valinta juhlavuoden hankkeen teemaksi. Juuri nyt erilaiset muutosvoimat, niin kansalliset kuin kansainvälisetkin, muovaavat yhteiskuntaa ja ympäröivää maailmaa uusiksi.

Onkin ajankohtaista miettiä sitä, miten muuttuvassa maailmassa saataisiin pidettyä yhä uudet sukupolvet mukana siinä vapaaehtoistyön perinteessä, joka on pitänyt Suomeakin koko itsenäisyyden ajan yhdessä.

Olen varma siitä, että kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus on valoisa. Joitakin ennusmerkkejä tulevaisuudesta voidaan lukea 2000-luvun alkupuolella julkaistusta Marianne Nylundin ja Anne Yeungin toimittamasta artikkelikokoelmasta Vapaaehtoistoiminta - anti, arvot ja osallisuus.

Kokoelman kirjoittaneet tutkijat viittaavat kyselyihin, joiden mukaan jopa kaksi kolmasosaa heistä, jotka eivät tällä hetkellä osallistu vapaaehtoistoimintaan, olisivat pyydettäessä valmiita lähtemään mukaan. Samalla ajallisesti lyhyetkestoiset ja toimintatavoiltaan uudenlaiset vapaaehtoistyön muodot valtaavat alaa.

Järjestöjen ja yhteisöjen haasteena on vastata tähän kasvavaan kysyntään luomalla puitteita osallistumiselle tulevaisuuden vapaaehtoistyöhön. Tässä myös valtion ja kuntien on pystyttävä tukemaan järjestöjä ja yhteisöjä entistä enemmän.

Haluan kannustaa teitä kaikkia jatkamaan Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston käynnistämää tärkeää tulevaisuuspohdintaa vapaaehtoistoiminnan tulevaisuudesta ja siitä, miten yhä uusia sukupolvia voitaisiin innostaa mukaan vapaaehtoistyöhön.

Oikein hyvää Vapaaehtoistoimijoiden kiitosgaalaa teille kaikille!