Kiitospuhe Järvenpään uudelle kaupunginvaltuustolle

Käyttämäni kiitospuheenvuoro Järvenpään uudelle kaupunginvaltuustolle (2017-2021) valtuuston kokouksessa 13.6.2017

Hyvät kaupunginvaltuutetut, viranhaltijat ja yleisö!

Lämmin kiitos koko valitun kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston puolesta luottamuksesta ryhtyä johtamaan Järvenpään kaupunginvaltuuston työskentelyä alkavalla valtuustokaudella.

Järvenpää on minulla sydämessä. Kotikaupunki, jonka hyvinvoinnin eteen haluan tehdä töitä. Siksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus on minulle suuri kunnia. Tuntuu erityiseltä, että juuri Suomen itsenäisyyden juhlavuonna kaupunginvaltuusto valitsee historiansa nuorimman puheenjohtajan.

Kiitollisena, nöyränä ja täynnä tarmoa tartun uuden luottamustehtävän tuomiin haasteisiin.

Aloitamme tänään yhdessä uuden valtuustokauden, joka hakee historiallisuudessaan vertaistaan. Tuskin koskaan suomalainen kuntakenttä on ollut niin suurten muutosten keskellä kuin mitä se on tulevina vuosina. Hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa jokaisen Suomen kunnan – myös Järvenpään – on määriteltävä uudelleen oma roolinsa ja tehtävänsä 2020-luvulle.

Historiallisen tärkeä valtuustokausi tarjoaa kaupunginvaltuustolle mahdollisuuden vaikuttaa ja jättää jälkensä siihen, millainen kaupunki Järvenpää on tulevaisuudessa. Uuden yleiskaavan valmistelu ja Uusi kunta –hanke ovat vain esimerkkejä niistä valtuustokauden tärkeistä asioista, joista päätettäessä määritämme kaupunkimme suunnan vuosikymmeniksi eteenpäin.

Tärkeä ja varmasti haastava valtuustokausi vaatii paljon myös kaupunginvaltuustolta, joka käyttää viime kädessä korkeinta päätäntävaltaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Meidän tässä salissa istuvien valtuutettujen harteilla on velvollisuus kantaa kokonaisvastuu kaupungin kehittämisestä ja sen arvioinnista, että kehityksen suunta on oikea koko Järvenpään ja kaikkien järvenpääläisten näkökulmasta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalta edellytetään tasapuolisuutta ja riippumattomuutta. Siksi haluan olla koko valtuuston puheenjohtaja ja kaikkien ryhmien käytettävissä. Näen, että valtuuston puheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia strategisena arvojohtajana, jonka on pyrittävä pitämään koko valtuusto mukana päätöksenteossa sen vaikuttamismahdollisuuksista huolehtimalla.

Ryhmien puheenjohtajista ja valtuuston puheenjohtajasta koostuvan valtuustoryhmien neuvottelukunnan rooli tulee jatkossa olemaan aikaisempaa keskeisempi vakaan ja vaikuttavan valtuustotyöskentelyn mahdollistamisessa. Haluan hyödyntää neuvottelukuntaa sen puheenjohtajana ennen kaikkea ryhmien vaikuttavuuden ja tiedonsaannin parantamiseksi etenkin suurista asioista päätettäessä. Kyse on tärkeästä foorumista ryhmien välisen luottamuksen ja yhdessä tekemisen hengen rakentamiselle.

Neuvottelukunnan kautta haluan myös kuunnella ryhmien näkemyksiä valtuuston työskentelyn kehittämiseksi. Kesälomien jälkeen elokuussa lähetän ryhmien puheenjohtajille kyselyn, jossa pyydän ryhmien näkemyksiä valtuustoseminaarien kehittämisestä. Toivon, että ryhmät miettisivät vastauksensa keskuudessaan puheenjohtajiensa johdolla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään seminaarien kehittämisessä valtuutettujen kannalta asiasisällöiltään hyödyllisemmiksi ja toimintatavoiltaan osallistavammiksi.

Uuden valloittaminen vaatii rohkeutta. Rohkeutta kysytään nyt, uuden valtuustokauden kynnyksellä, Järvenpään kaupungin luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta. Kun määritämme yhdessä tavoitteet ja ryhdymme kulkemaan niitä kohti yhteen hiileen puhaltaen ─ mahdolliset kiistat asiallisesti ratkoen ─ mikään ei voi estää Järvenpään nostamista Uudenmaan merkittävimmäksi ja kehittyvimmäksi kaupungiksi.

Yhdessä kirjoitamme seuraavan luvun Järvenpään tarinaan.