Puhe Järvenpään Lasten ja nuorten ääni -juhlagaalassa

Järvenpään Lasten ja nuorten ääni -huippukokouksen juhlagaala järjestettiin 5.5.2017 Järvenpää talolla.

Hyvät Järvenpään nuoret, arvoisat Suomen tulevaisuuden toivot!

Juhlistamme tänä vuonna Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta. Meillä on etuoikeus saada todistaa lähihistoriamme merkittävintä juhlavuotta ja osallistua sen viettoon. Itsenäisyyden juhlavuosi tarjoaa meille mahdollisuuden osoittaa arvostustamme niitä asioita kohtaan, joista pääsemme nauttimaan itsenäisenä kansakuntana.

Yksi tärkeimmistä asioista, johon meillä on itsenäisessä Suomessa oikeus, on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Suomessa ainuttakaan päätöstä ei tehdä ilman, että sen takana on täysi-ikäisten kansalaisten tai heidän vaaleissa valitsemiensa edustajien enemmistön osoittama tuki. Kyse on tärkeästä kansanvallan periaatteesta, jonka turvin meillä asioista päättävät aina viimekädessä maamme kansalaiset itse.

Mitä vaikuttaminen on? Vaikuttaminen on toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa asioita halutulla tavalla. Meistä jokainen voi vaikuttaa arjessamme niin pienillä kuin suuremmillakin teoilla. Se, mitä tuotteita ostamme kaupasta tai mitä kulkuneuvoa käytämme matkalla harrastuksiin, on vaikuttamista kulutusvalintoja tekemällä. Äänestäminen, kansalaisaloitteen allekirjoittaminen tai mielipidekirjoituksen tekeminen paikallislehteen ovat puolestaan muodollisempia tapoja vaikuttaa sekä tuoda oma näkemys asioista esiin.

Halu vaikuttaa vaatii aina kipinän syttyäkseen. Uskon, että moni teistäkin on joskus miettinyt, mitä minä voisin tehdä vaikuttaakseni ympärilläni tapahtuviin asioihin. Aika ajoin meistä kaikkien onkin kysyttävä itseltämme kysymykset: jos en minä, niin kuka? Jos ei nyt, niin koska?

Oma kipinäni vaikuttamiseen syttyi yläasteikäisenä Järvenpään nuorisovaltuustossa. Pääsin nuorisovaltuustossa seuraamaan läheltä kaupungin päätöksentekoa ja kuntapolitiikkaa. Näin konkreettisesti, että kaupungin päätöksenteosta puuttui oman nuoren sukupolveni ääni. Halusin tuoda nuorten äänen kuulluksi, mikä johti minut myöhemmin lukiossa hakeutumaan mukaan opiskelijakuntatoimintaan sekä kahdeksantoista vuotta täytettyäni asettumaan ehdolle kuntavaaleihin kaupunginvaltuutetuksi. Tuolloin aloitetulla vaikuttamisen polulla olen edelleen.

Hyvät nuoret!

Vaikka Suomessa on hyvin turvattu täysi-ikäisten kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa, on tätä nuorempien suomalaisten vaikutusmahdollisuuksien takaamisessa vielä paljon parannettavaa. Uusia keinoja tarvitaan perinteisten tapojen rinnalle vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuutta. Ei voi olla niin, että Suomen tulevaisuudesta päätettäessä nuorten ääni jätetään kuulematta.

Kunnilla on paljon valtaa päättää siitä, miten nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon. Järvenpäässä on tehty paljon hyvää työtä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Kaupunkimme oppilaitosten oppilaskunnat sekä nuorisovaltuusto ovat tunnustettuja vaikuttamisen paikkoja, joita kuunnellaan aidosti kaupungin asioista päätettäessä.

Myös uusia keinoja on otettu käyttöön. Lasten ja nuorten ääni on jo useamman vuoden ajan toiminut Järvenpäässä uudenlaisena toimintamallina, jonka tarkoituksena on antaa kaupungin lapsille ja nuorille mahdollisuus todelliseen vaikuttamiseen oman lähiympäristönsä kehittämiseksi. Peruskoulun ja toisen asteen oppilaskunnilla on mahdollisuus tehdä hankehakemuksia, joille haetaan rahoitusta vuosittain järjestettävästä Lasten ja nuorten ääni –huippukokouksesta. Nuoret pääsevät itse kokouksessa äänestämällä ja neuvottelemalla valitsemaan hankkeet, joille kaupungin myöntää rahoitusta 20 000 euron potista. Se ei ole aivan pieni summa, vaan merkittävä vuotuinen panostus kaupungilta.

Tähän mennessä Lasten ja nuorten ääni –toimintamallin kautta on rahoitettu vuosien saatossa muun muassa koulukiusaamisen vastaista teatteriesitystä, perusopetuksen monikulttuurista teemaviikkoa sekä koulujen ksylitolipastilliautomaatteja ja monia muita tärkeitä hankkeita.

Tänään tässä juhlagaalassa selviää, mitkä hankkeet ovat saaneet rahoitusta vuoden 2017 huippukokoukselta.

Arvoisat Suomen tulevaisuuden toivot!

Lopuksi haluan heittää teille haasteen.

Elämme Suomen kunnissa tällä hetkellä historiallista aikaa. Hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy kunnilta maakunnille. Tulevaisuudessa kuntien tärkein tehtävä on huolehtia varhaiskasvatuksesta, sivistyksestä, elinvoimasta ja kulttuurista.

Valmistautuminen kuntien roolin ja tehtävien suureen muutokseen on jo nyt täydessä vauhdissa Järvenpäässä. Kaupunginvaltuusto päättää syksyllä siitä, mikä on kaupungin uusi visio ja strategia sote-palveluiden siirryttyä pois kuntien harteilta. Käytännössä päätetään niistä suurista 2030-luvulle asti ulottuvista linjoista, joiden turvin kaupunkia kehitetään tulevina vuosikymmeninä.

Kaupungin tulevan vision pohdintaan halutaan osallistaa kaikenikäiset järvenpääläiset. Syksyllä teillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä on se tulevaisuuden Järvenpään visio, jota ryhdymme yhdessä tavoittelemaan. Haluan kannustaa teistä jokaista pohtimaan, millaisena te haluaisitte Järvenpään nähdä tulevaisuudessa.

Lasten ja nuorten visiota Järvenpäälle voisitte pohtia omassa oppilaskunnassanne tai yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Myös luovien toteutustapojen, kuten piirrustuskilpailujen tai valokuvauskilpailujen käyttö on mahdollista. Voin vakuuttaa teille, että kaupunki on erittäin kiinnostunut vastaanottamaan ajatuksianne ja toiveitanne kaupungin tulevaisuudesta.

Nyt on meidän käsissämme, millaista Järvenpäätä ryhdymme yhdessä tavoittelemaan. Käydään tähän työhön Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Yhdessä-hengessä.

Kiitos mahdollisuudesta käyttää juhlapuhe Lasten ja nuorten ääni –juhlagaalassa! Onnistunutta juhlagaalaa ja hyvää kevättä teille kaikille.