Kuntavaaleissa äänestämme Järvenpään tulevaisuudesta

Kuntavaaleissa äänestäminen on tänä keväänä poikkeuksellisen tärkeää. Valitsemme kuntavaaleissa ennen kaikkea tulevaisuuden kaupungin päättäjät. Nyt valittavat valtuutetut pääsevät ottamaan kantaa muun muassa siihen strategiaan, jota maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeinen Järvenpää ryhtyy toteuttamaan. Äänestämme siis Järvenpään tulevaisuudesta.

Ei ole samantekevää, millä arvoilla ja periaatteilla yhteinen kaupunkimme viedään tulevalla valtuustokaudella kohti uutta aikaa. Sote-palveluiden siirtyessä maakunnan järjestettäviksi Järvenpään on määriteltävä uudelleen oma roolinsa. Käytännössä ratkaistaan kysymys siitä, millaisena kaupunkina haluamme Järvenpään tulevaisuudessa nähdä.

Järvenpää ei kasva ja kehity itsestään. Tarvitaan päätöksentekijöitä, jotka näkevät kaupungin kasvun mahdollisuutena ja haluavat tukea sitä. On meidän käsissämme, nostetaanko Järvenpää yhdeksi Etelä-Suomen merkittävimmistä kaupungeista.

Tulevan valtuustokauden merkittävyyden johdosta on tärkeää, että mukana Järvenpään tulevaisuudesta päättämässä on myös nuoren sukupolven edustajia. Neljä vuotta Järvenpään nuorimpana valtuutettuna sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana toimineena olen oppinut tuomaan esiin paitsi nuorten äänen myös tekemään yhteistyötä yli sukupolvien.

Tuetaan Järvenpään kasvua ja kehitystä. Panostetaan sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Nähdään ikäihmiset tärkeänä voimavarana. Näillä ajatuksilla kampanjoin luottamuksesi ansaitsemiseksi.

Eemeli Peltonen

Kaupunginvaltuutettu, Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja sekä kuntavaaliehdokas (SDP)