Kuntaliitoksesta ei saa tulla ikuisuuskysymystä

Mielipidekirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 6. tammikuuta 2017.

Kuntaliitoksesta Tuusulan, Keravan ja Järvenpään yhdistämiseksi on puhuttu pitkään. Kolmen kunnan yhdistäminen on noussut esiin useissa eri selvityksissä yhdeksi vaihtoehdoksi Keski-Uudenmaan kuntarakenteen tiivistämiseksi.

Kuntien yhdistyminen on lukuisista yrityksistä huolimatta jäänyt toteuttamatta. Esteeksi kuntaliitokselle muodostui edellisellä kerralla silloisen Kataisen hallituksen kuntauudistuksen kariutuminen sekä joidenkin kuntien päättäjien haluttomuus viedä liitosta loppuun asti.

Selvitykset kuntaliitoksen mahdollisuuksista ovat osoittaneet selvästi, miten suuret hyödyt kuntien yhdistämisellä saavutettaisiin niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Yhdistyminen olisi myös ennen kaikkea kuntalaisten etu. Siksi ei ole mikään yllätys, että kolmen kunnan asukkaiden tiedetään yleisesti suhtautuvan erittäin myönteisesti kuntien yhdistymiseen.

On suuri vahinko, että Tuusulan, Keravan ja Järvenpään kuntaliitos ei ole koskaan nähnyt päivänvaloa. Nyt jos koskaan olisi järkevää yhdistää kolmen kunnan voimavarat. Yhdistymisen puolesta puhuvat paitsi kuntakentän ajankohtaiset haasteet, myös hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen tuomat merkittävät muutokset kuntien rooliin.

Hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy maakuntien vastuulle. Kunnat keskittyisivät tulevaisuudessa erityisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden järjestämiseen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen vähentäessä kuntien taloudellisia resursseja kuntiin jäävät tehtävät olisi järkevää toteuttaa nykyistä leveämmillä harteilla. Samalla kunnat pystyisivät yhdenmukaistamaan palveluverkkojaan alueen asukkaiden parhaaksi.

Tuusulan, Keravan ja Järvenpään kuntaliitos olisi onnenpotku myös alueen maankäytön ja rakentamisen näkökulmasta. Liitos mahdollistaisi vihdoin kolmen kunnan halki kulkevan radanvarren koko potentiaalin hyödyntämisen. Keinotekoiset raja-aidat eivät enää estäisi järkevää maankäyttö- ja asuntopolitiikkaa kuntien alueella.

Kolmen kunnan kuntaliitoksesta ei saa tulla ikuisuuskysymystä, jonka ratkaisu lykkääntyy aina vain tulevaisuuteen. Toivottavasti tulevalla valtuustokaudella kuntien valtuustoista löytyy rohkeutta ratkaisevan askeleen ottamiseen Tuusulan, Keravan ja Järvenpään yhdistämiseksi. Liitos olisi aidosti alueen ja sen asukkaiden etu.

Eemeli Peltonen

Kaupunginvaltuutettu (sd.), Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja