Kunnat harrastustoimintaa tukemassa

Mielipidekirjoitus on ilmestynyt Keski-Uusimaassa 5.2.2017

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista on käyty alkuvuodesta vilkasta keskustelua Keski-Uusimaan palstoilla. Toimittaja Marianna Simo kirjoitti erinomaisessa artikkelissaan (KU 5.1.) harrastamisen kustannusten voimakkaasta kasvusta viime vuosina. Dosentti Sampsa Saralehto puolestaan nosti kolumnissaan (KU 31.1.) keskusteluun maksuttomien tilojen tärkeyden nuorten harrastustoiminnan ja vapaa-ajan vieton mahdollistajina.

Aihe on tärkeä ja Suomessa tarvitaan nyt laajaa kansalaiskeskustelua siitä, miten voisimme turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden mielekkääseen harrastukseen. Mielekkäiden liikunta- ja kulttuuriharrastusten merkitys on kuitenkin kiistattoman suuri yksilön hyvinvoinnille ja kehitykselle.

Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen jälkeenkin kunnilla säilyy valtaa päättää, miten lasten ja nuorten harrastustoimintaa tuetaan. Siksi on tärkeää, että kuntavaalien alla ehdokkaat ja puolueet tuovat esiin näkemyksiään siitä, miten kunnat voisivat parhaiten tukea harrastamista.

Tilat ja tilamaksut ovat kaksi keskeisintä keinoa, joilla kunnat voivat tukea harrastamista sekä luoda edellytyksiä järjestöjen, seurojen ja yhteisöjen aktiiviselle toiminnalle. Kuten Marianna Simo nosti kirjoituksessaan esille, esimerkiksi Järvenpää antaa 75 prosentin alennuksen liikuntavuorojen tilamaksuihin alle 18-vuotiaille järjestettävään toimintaan.

Laadukkaiden harrastuspaikkojen ylläpito tulee korostumaan tulevaisuudessa eri lajien harrastajamäärien jatkaessa kasvuaan. Järvenpäässä onkin viisaasti katsottu tulevaisuuden trendejä ja pyritty mahdollistamaan monipuolisia tiloja erilaiseen harrastustoimintaan. Tässä työssä myös järjestöt ja seurat ovat olleet itse erittäin aktiivisia ja oma-aloitteisia yhteistyössä kaupungin kanssa.

Useat puolueet kokoomuksesta sosialidemokraatteihin ovat esittäneet uudeksi keinoksi tukea harrastamista niin sanotun harrastustakuun toteuttamisen kunnissa. Myös Järvenpäässä harrastustakuusta on jätetty valtuustoaloite. Harrastustakuun tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus vähintään yhteen mielekkääseen harrastukseen.

Harrastustakuu on erinomainen malli ja tuen sen käyttöönottoa Järvenpäässä. On tärkeää, että harrastustakuun toteuttamista tavoitellaan tosissaan. Vaikka tavoitteen toteuttaminen vaatii ponnisteluja ja taloudellisia resursseja, uskon sen maksavan itsensä takaisin yhteiskunnalle ennaltaehkäisystä syntyvinä säästöinä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Eemeli Peltonen

Kaupunginvaltuutettu (sd.), Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja