Kolumni: Järvenpää kehittyy vauhdilla

Kolumni on ilmestynyt Keski-Uusimaassa 22. lokakuuta 2016.

Useimmissa Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvu on ollut viime vuosina hiipumaan päin. Järvenpää on ollut tästä merkittävä poikkeus. Kaupungin väestönkasvun vauhti on erottunut selvästi muista lähialueen kunnista nousujohteisena.

Järvenpäässä eletäänkin nyt voimakasta kasvun aikaa. Näkyvin esimerkki kaupungin kasvusta ovat keskustan alueella vauhdikkaasti etenevät rakennushankkeet. Lukuisia uusia ja näyttäviä asuinrakennuksia nousee aivan kaupungin ytimeen toivottamaan uudet kuntalaiset tervetulleiksi.

Vaikka kasvu tuo mukanaan myös monia taloudellisia haasteita, on aina parempi kasvaa kuin taantua. Tuskin yksikään kunta haluaa ajautua muuttotappion kierteeseen, jonka päässä on vain hidas näivettyminen. Siksi myös Järvenpäässä on syytä iloita kaupungin kokemasta kasvusta.

Kasvu tarjoaa Järvenpäälle monia mahdollisuuksia kehittyä. Hallittu väestönkasvu mahdollistaa Järvenpään kehittämisen jo lähitulevaisuudessa vetovoimaiseksi seutukeskukseksi. Tällaisella seutukeskuksella olisi myös maakunnallista merkitystä koko Uudenmaan alueen suunnalle.

Järvenpäässä on käynnistetty tänä syksynä uuden yleiskaavan laadinta. Yleiskaavassa tehdyt linjaukset maankäytöstä ulottuvat aina vuoteen 2040 asti, mikä tekee asiakirjasta erittäin tärkeän. Käytännössä yleiskaavassa ratkaistaan se, mihin ja miten kaupunkia lähdetään tulevina vuosikymmeninä kehittämään.

Yleiskaavaprosessi on pitkä ja monivaiheinen. Varsinainen päätös uuden yleiskaavan hyväksymisestä tehdään seuraavalla valtuustokaudella vuonna 2019. Ensi keväänä valittava valtuusto onkin paljon vartijana päästessään keskeisesti vaikuttamaan yleiskaavaan.

Itse pidän tärkeänä, että Järvenpäässä pyritään osana yleiskaavaa paitsi lisäämään asuntorakentamista, myös säilyttämään keskeisiä viheralueita virkistys- ja liikuntakäyttöön. Esimerkiksi Vanhankylänniemen alue olisi tärkeää rajata rakentamiselta kaikkien kuntalaisten yhteiseksi virkistysalueeksi.

Eemeli Peltonen

Kaupunginvaltuutettu (sd.), Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja