Kolme ratkaisua Järvenpään päätöksenteon kehittämiseksi

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaan yleisönosastolla 12. huhtikuuta 2018.

Järvenpäässä on keskusteltu vilkkaasti kevään aikana kaupungin virkamiesvalmistelun ja luottamushenkilöiden poliittisen päätöksenteon kehittämisestä. Aihe on tärkeä ja siitä tuleekin käydä perusteellista keskustelua. Yhdenkin luottamushenkilön kokemus siitä, että päätöksentekoa edeltävä valmistelu ei ole ollut riittävän avointa tai ymmärrettävää, on otettava vakavasti.

Kaupunginvaltuusto käyttää korkeinta päätäntävaltaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Vallan mukana tulee myös vastuu. Siksi valtuuston mahdollisuudet vaikuttaa on turvattava. Näiden vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi poliittista päätöksentekojärjestelmää on pystyttävä uudistamaan esimerkiksi luottamushenkilöiden vuoropuhelua ja tiedonsaantia lisäämällä.

Esitän kolme ratkaisua, joilla päätöksentekojärjestelmää voidaan parantaa etenkin valtuuston näkökulmasta. Toivon, että avaukseni ohjaa keskustelua ongelmista ratkaisuihin. Tulen nostamaan ehdotukseni keskusteltavaksi myös valtuustoryhmien yhteiseen neuvottelukuntaan.

1. Hallintosäännön kokonaisuudistus. Hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja päätöksenteon kannalta keskeisin asiakirja, jolla valtuusto delegoi eteenpäin valtaansa. Viime valtuustokaudella toteutettu hallintosääntöuudistus oli epäonnistunut ja sääntöä on jouduttu myöhemmin korjailemaan. Hallintosääntö on uudistettava viimeistään maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa, kun kaupungin hallintoa on järjestettävä uudelleen. Kokonaisuudistusta ohjaamaan tulee asettaa poliittinen ohjausryhmä varmistamaan yhteinen näkemys hallintosäännön sisällöstä ja tulkinnasta.

2. Osallistavampi talousarvion valmistelu. Kaupungin budjetti on valtuuston tärkein vuosittainen päätös. Valtuustoryhmien vaikuttavuutta budjettiprosessissa on lisättävä ja samalla myös asukkaille on avattava väyliä vaikuttaa budjettiin. Osallistuvan budjetoinnin toimintamalleja hyödyntämällä kaupungin kehittäminen on vahvemmin myös vaalien välillä kaupunkilaisten käsissä.

3. Valtuustossa käytävien lähetekeskustelujen lisääminen. Budjetin ohella myös muita strategisesti tärkeitä asioita voidaan ottaa valtuustoon keskusteltaviksi. Virkamiehille lähetekeskustelu on mahdollisuus esitellä valmisteltavia asioita, eri ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Samalla valtuutetuilla on tilaisuus evästää virkamiehiä myöhemmin päätettäviksi tulevista asioista ja etsiä yhteisymmärrystä päätösten tueksi.

Eemeli Peltonen

Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.)