Kolme johtopäätöstä Ruotsin valtiopäivävaalien tuloksesta

Kolumni on ilmestynyt Demokraatissa 8. syyskuuta 2018

Suomen länsinaapurissa Ruotsissa käytiin viime sunnuntaina monin tavoin poikkeukselliset valtiopäivävaalit. Maahanmuuttoon ja Euroopan unioniin kriittisesti suhtautuvien ruotsidemokraattien nousu maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi on muutos, jonka vaikutuksia ruotsalaiseen yhteiskuntaan arvioidaan vielä pitkään.

Valtiopäivävaalien tulos liittää Ruotsin osaksi laajempaa eurooppalaista kehitystä, jossa vaalien tuloksena politiikan kenttä järjestäytyy uudelleen. Leimallista nyt Ruotsissa ja viime vuosina Euroopassa käydyille vaaleille on ollut juuri perinteisten puolueiden heikentyminen ja maahanmuuttokriittisten puolueiden nousu.

Suomessa keväällä järjestettävien eduskuntavaalien kannalta Ruotsin vaalitulos ei ole yhdentekevä. Vaalituloksen äärelle pysähtyminen auttaa hahmottamaan niitä muutosvoimia, jotka voivat rantautua myös Suomeen. Ruotsin vaaleista nousee kolme tärkeää johtopäätöstä, jotka on syytä huomioida Suomessakin.

1 Poliittisen kentän hajautuminen jatkuu tulevaisuudessakin. Viime vuosina Euroopassa yksittäisten puolueiden tai puolueryhmittymien on ollut yhä vaikeampaa muodostaa parlamentista toimivaa enemmistöhallitusta vaalien tuloksen perusteella. Ruotsin valtiopäivävaaleissa ruotsidemokraattien nousu teki käytännössä mahdottomaksi perinteisen oikeisto- tai vasemmistoblokin enemmistöhallituksen.

Puolueiden parlamentaaristen voimasuhteiden kaventuminen johtaa ainakin kahdenlaisiin seurauksiin. Muutos joko pakottaa puolueet uudenlaiseen vuoropuheluun yli perinteisten puoluerajojen tai johtaa aikaisempaa useammin muodostettaviin vähemmistöhallituksiin. Lopputuloksena politiikan ennustettavuus joka tapauksessa heikkenee totutusta.

2 Perinteisten puolueiden ahdinko syvenee oikealta vasemmalle. Jo pitkään on puhuttu eurooppalaisen sosialidemokratian alavireestä, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt keskusta-oikeistolaisten puolueiden tilanne Euroopassa. Maahanmuuttokriittiset puolueet ja uudet populistiset liikkeet eivät vie ääniä vain vasemmistolta, vaan myös oikeistopuolueilta. Tämä nähtiin Ruotsissakin, jossa kokoomus menetti toiseksi suosituimman puolueen asemansa.

3 Ihmisten kokemuksiin vastaavat puolueet menestyvät. Yhdysvaltojen kahden vuoden takaisissa presidentinvaaleissa monet äänestäjät kokivat talouden tilan huonoksi, vaikka presidentti Obaman aikana talouskehitys oli ollut nousujohteista. Jos ihmiset kokevat taloustilanteen huonoksi, tosiasioiden toisteleminen ei riitä vastaukseksi.

Ruotsissa talouden asemasta huomio keskittyi vaaleissa kokemukseen turvallisuudesta. Ruotsidemokraatit onnistuivat selvästi vastaamaan monien ruotsalaisen kokemukseen turvallisuustilanteen heikentymisestä. Muiden puolueiden onkin tarkkaan arvioitava tulevaisuudessa, miten yhdistää vastuullinen politiikanteko ja ihmisten arkikokemuksiin vastaaminen.

Eemeli Peltonen

Kirjoittaja on Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja SDP:n puoluevaltuuston jäsen.